Троен суперфосфат (TSP)

Общи сведения

Тройният суперфосфат е високо концентриран фосфорен тор със съдържание на 46% дифосфорен пентаоксид (P2O5). Той е подходящ за подхранване на всички типове почви, които притежават рН в границите на слабо кисела до алкална среда.

Периодите през които се прилага тройният суперфосфат са предимно като есенно запасяващо торене, тъй като той е бавно действащ тор. Постепенното отдаване на активното вещество се дължи на самата технология на производство и факта, че основната суровина са фосфорни руди. Те обуславят съдържанието на различни форми, в които се намира фосфорът в продукта. За разграждането на фосфора в почвата до форми, които са лесно усвоими за растенията, се изискват определени условия на средата. Водоразтворимият фосфор е най-достъпният за културите, а останалите форми, които се съдържат в него, е необходимо да преминат през различни процеси за да достигнат тези форми.

Благодарение на водоразтворимия фосфор, в който е свързан фосфорът в тора, той може да осигури моментно задоволяване на нуждите на растенията от фосфорна храна. Останалите форми продължават да отдават активно вещество за по-дълъг период от време. Това му качество го прави много ефективен за селското стопанство поради удълженото му действие.

Не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, което прави приложението посредством тороразпръскващата техника много прецизно.

Утвърден е като продукт в технологията за отглеждане на полските култури, както и при трайни насаждения. В комбинация с азотни торове (амониев нитрат, течен азотен тор, карбамид и др.), тройният суперфосфат много успешно се прилага в разработката на торови програми.

Предимства

 • Ускорява растежа на кореновата система на младите растения
 • Скъсява периода на младенческо безплодие на младите лози и овощни култури, ускорява цъфтежа и зреенето на плодовете
 • Повишава устойчивостта на растенията към измръзване и суша
 • Оказва решаваща роля за формиране качеството на продукцията от зърнените, зеленчуковите, овощните, техническите и етерично-маслените култури
 • Отстранява негативното влияние на едностранното азотно торене
 • Най-много фосфор растенията извличат от почвата в средата на вегетацията си, когато се образува основният обем от вегетативна маса и се създава продукцията

При липса на фосфор се наблюдава:

 • Слаба и ненормално развита коренова система
 • Дребни и засукани по краищата синьозелени или зелени листа с бронзов или виолетов оттенък
 • Потиснато развитие, цъфтеж и узряване на плодовете
 • Ниска устойчивост на мраз и студ
 • Силно намален и некачествен добив

Опаковка

 • Торби - 1, 3, 5, 10, 25 и 50 кг (PE)
 • Големи торби - 1000 кг (PP с вътрешен слой от PE)
 • Насипно

Митнически тарифен номер

3103110000

Техническа характеристика

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 47,0 ± 2,0 БДС EN 15956; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат, % 44,0 ± 2.0 БДС EN 15957; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 42,0 ± 2.0 БДС EN 15958; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат и във  вода*, % 45.5 ± 2.0 БДС 14131, изм. 2; БДС  EN 15959
Съдържание на свободна Фосфорна киселина* (Р2О5), % max 4.0 БДС 14131 , т. 4.3
Съдържание на вода*, % max 4.0 БДС EN 12048
Кадмий (Cd)*, мг/кг Р2О5 * max 60 БДС EN 16319 + А1
Шествалентен хром (Cr VI)*, мг/кг сухо вещество max 2 БДС EN 16318 + А1
Живак (Hg)*, мг/кг сухо вещество max 1 БДС EN 16320 + А1
Никел (Ni)*, мг/кг сухо вещество max 100 БДС EN 16319 + А1
Олово (Pb)*, мг/кг сухо вещество max 120 БДС EN 16319 + А1
Арсен (As)*, мг/кг сухо вещество max 40 БДС EN 16317 + А1
Зърнометричен състав: гранули 1-5 мм мин. 98 БДС EN 1235

* Показателите не се изискват за етикетиране съгласно Регламент 2019/1009 за ЕС продукти за наторяване. Анализират се при поискване и веднъж на три месеца.

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг)
1 5 2.3
2 10 4.6
3 15 6.9
4 20 9.2
5 25 11.5
6 30 13.8
7 35 16.1