Liquid product

Течен тор с високо съдържание на магнезий, сяра и цинк

Общи сведения

Фаст+ за зърнено-житни култури е комплекс от основните макрохранителни елементи азот и калий, както и завишено количество магнезий, сяра и цинк. Тази комбинация от активни вещества, приложена по време на вегетация на културите от тази група, задоволява нуждата от магнезий и сяра, което от своя страна води до засилване на цъфтежа и повишава фертилността на растенията. В комбинация с това микрохранителните елементи в тора засилват каталитичните процеси в растителния организъм и повишават неговите жизнени функции, което води до получаване на оптимални и качествени добиви. Съвместим с препарати за растителна защита.

Предимства

  • Подобрява физиологията на растенията
  •  Магнезият и сярата увеличават натрупването на протеин в зърното
  • Бързо и ефикасно предотвратява недостига на цинк
  • Подобрява физиологията на растенията
  • Засилва имунитета срещу болести
  • Регулира недостига на комплекс от микроелементи
  • Увеличава качеството на продукцията
  •  Лесна за ползване течна формула, не създава проблем при приложението

Характеристики

Хранително вещество 3.0% общ азот (N)
3.0% общ калий (К2О)
3.0% общ магнезий (MgО)
4.14% обща сяра (S)
1.0% общ цинк (Zn)
0.1% общ бор (B)
0.1% общ мед (Cu)
0.1% общо желязо (Fe)
0.1% общ манган (Mn)
0.005% общ молибден (Mo
Плътност 1.29
рН стойност 6–7
Цвят черен

 

Препоръки за употреба

Култура Препоръки Момент на приложение
Пшеница, ечемик 200–300 мл/дка От фаза братене до фаза изкласяване
Царевица 200–300 мл/дка От фаза 6 лист до фаза изметляване

 

Опаковка

  •  Туби — 3, 5, 10, 20 л (PET)
  •  Пластмасови IBC контейнери — 1000 л