Общи сведения

Агрополихим АД успоредно с традиционно предлаганите  и познати на земеделските производители продукти като  амониев нитрат, троен суперфосфат, моноамониев фосфат  и диамониев фосфат, включва в продуктовата си листа  и сложни комбинирани NP и NPK торове със или без микроелементи .

NPK торовете са комплексни високоефективни комбинирани торове със съдържание на основните макрохранителни елементи азот, фосфор и калий. Предимство на комбинираните торове е съдържанието на комплекс от микрохранителни елементи, като в някои от тях има съдържание на сяра. Фактът, че в една гранула са събрани всички необходими хранителни елементи, нужни на растението в първоначалните фази от неговото развитие, прави NPK торовете много производителни.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните  елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията, а наличието на повече от един хранителен елемент в усвоима форма спомага за пълноценното развитие на растителния организъм.Изборът на конкретните формулации е зависим от условията и вида на отглежданите култури. Използването на NPK торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества.

Предимства

  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд

Опаковка

  • Големи торби — 1000 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Митнически тарифен номер

3105201090

Техническа характеристика

Състав Норми
1. Външен вид неопределен светъл цвят
2. Съдържание на общ азот 15,0% +/- 1,1%
3. Съдържание на амонячен азот 14,0% мин.
4. Съдържание на общ P₂O₅* 15,0% +/- 1,1%
5. Съдържание на P₂O₅ разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода 14,0% мин.
6. Съдържание на водоразтворим Р2О5 13,0% мин.
7. Съдържание на водоразтворим калий  (като К2О) 15,0% +/- 1,1%
8. Съдържание на сяра 10,0% мин.
9. Съдържание на вода* 2,0% макс.
10. Гранули с размери от 1 до 5 мм* 98,0% мин.

Показателите не се изискват Регламент 2003/2003 за ЕС торове.

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): K Активно (кг): S
1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.5
2 10 1.5 1.5 1.5 1
3 15 2.25 2.25 2.25 1.5
4 20 3.0 3.0 3.0 2
5 25 3.75 3.75 3.75 2.5
6 30 4.5 4.5 4.5 3