Общи сведения

NPK 15:15:15 + 10 S е лесно разтворим и бързо усвоим комбиниран минерален тор със съдържание на основните макроелементи – азот, фосфор, калий. Балансираното съотношение на макроелементите в продукта допринася за значителното усвояване на хранителните елементи, като същевременно осигурява стабилен добив и подобрено качество на продукцията.

Азотът е градивна единица на протеините, аминокиселините и хлорофила. Те са необходими за фотосинтезата, производството на енергия, натрупването на сухо вещество и плододаването нa растенията. В присъствието на фосфор, азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията.

В началните фази от развитието си растенията усвояват по–интензивно фосфора, който по–късно разпределят и използват за образуване на органични вещества в растителния организъм. В процеса на развитие на културите е важно те да бъдат осигурени с фосфор, необходим за растежа и развитието на кореновата система, и за по–доброто усвояване на хранителните елементи.

Съдържанието на калий стимулира образуването на здрави стъбла и увеличава устойчивостта на стрес, като осигурява оптимален воден режим на растенията. По–доброто запасяване на растенията с калий спомага и за по–доброто им снабдяване с азот и неговото трансформиране до аминокиселини и белтъчини. Калият влияе положително върху анатомичния растеж на органите и тъканите на растенията, което придава по–голяма здравина и устойчивост на полягане, болести и неприятели.

Предимство на комбинирания тор NPK 15:15:15 + 10 S е съдържанието на сяра. Сярата играе важна роля в окислително–редукционните процеси, в енергийния баланс на растителния организъм, във функционирането на фитохормоните, в активирането на ензимите, в образуването на хлорофил и др. Тя е необходима за усвояването на азота и за производството на аминокиселини и протеини. Фактът, че в една гранула са събрани всички необходими хранителни елементи, нужни на растението в     първоначалните     фази     от     неговото развитие,     прави     NPK 15:15:15 + 10 S   високопроизводителен тор.

Всяка една гранула гарантира балансирано усвояване на незаменими хранителни елементи и спомага за пълното задоволяване на нуждите на растенията. Приложението на този тор гарантира максимална ефективност на вложените средства  и  осигурява пълноценно доставяне на хранителни вещества.

Предимства

  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд

Опаковка

  • Големи торби — 1000 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Митнически тарифен номер

3105201090

Техническа спецификация

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Общ Азот (N), % 15,0 ± 1,9 БДС EN 15750
Амонячен Азот, % 15,0 ± 1,9 БДС EN 15475
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 15,0 ± 1.9 БДС EN 15956; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат, % 14.0 ± 1.9 БДС EN 15957; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 12,5 ± 1.9 БДС EN 15958; БДС EN 15959
Вода*, % макс. 2.0 БДС EN 13466-1
Kалий (като К2О), разтворим във вода, % 15,0 ± 1,9 БДС EN 15477
Обща Сяра (S), % 10,0-0.8/+1.6 БДС EN 15960; БДС EN 15749
Кадмий (Cd)*, мг/кг Р2О5 * макс. 60 БДС EN 16319 + А1
Шествалентен хром (Cr VI)*, мг/кг сухо вещество макс. 2 БДС EN 16318 + А1
Живак (Hg)*, мг/кг сухо вещество макс. 1 БДС EN 16320 + А1
Никел (Ni)*, мг/кг сухо вещество макс. 100 БДС EN 16319 + А1
Олово (Pb)*, мг/кг сухо вещество макс. 120 БДС EN 16319 + А1
Арсен (As)*, мг/кг сухо вещество макс. 40 БДС EN 16317 + А1
Зърнометричен състав: гранули 1-5 мм мин. 98 БДС EN 1235

* Показателите не се изискват за етикетиране съгласно Регламент 2019/1009 за ЕС продукти за наторяване. Анализират се на три месеца или при поискване.

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): K Активно (кг): S
1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.5
2 10 1.5 1.5 1.5 1
3 15 2.25 2.25 2.25 1.5
4 20 3.0 3.0 3.0 2
5 25 3.75 3.75 3.75 2.5
6 30 4.5 4.5 4.5 3