Общи сведения

Агрополихим АД успоредно с традиционно предлаганите  и познати на земеделските производители продукти като  амониев нитрат, троен суперфосфат, моноамониев фосфат  и диамониев фосфат, включва в продуктовата си листа  и сложни комбинирани NP и NPK торове със или без микроелементи .

NPK торовете са комплексни високоефективни комбинирани торове със съдържание на основните макрохранителни елементи азот, фосфор и калий. Предимство на комбинираните торове е съдържанието на комплекс от микрохранителни елементи, като в някои от тях има съдържание на сяра. Фактът, че в една гранула са събрани всички необходими хранителни елементи, нужни на растението в първоначалните фази от неговото развитие, прави NPK торовете много производителни.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните  елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията, а наличието на повече от един хранителен елемент в усвоима форма спомага за пълноценното развитие на растителния организъм.Изборът на конкретните формулации е зависим от условията и вида на отглежданите култури. Използването на NPK торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества.

Предимства

  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд

Техническа характеристика

Състав Стандарти и норми
Общ азот 15.0 ± 0.7
Амонячен азот мин. 14.0%
Общ P₂O₅ 15.0 ± 0.7
Водо- и цитраторазтворим P₂O₅ мин. 14,0%
Водоразтворим P₂O₅ мин. 13.0%
Водоразтворим калий (като K₂O) 15.0 ± 0.7
Сяра мин. 10.0%
Влага макс. 2.0%
Гранули от 1 до 5 мм мин. 98.0%

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за ЕС торове

Опаковка

  • Големи торби — 600 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Калкулатор на активно вещество

 

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): K Активно (кг): S
1 0.75 0.75 0.75 0.75 0.5
2 10 1.5 1.5 1.5 1
3 15 2.25 2.25 2.25 1.5
4 20 3.0 3.0 3.0 2
5 25 3.75 3.75 3.75 2.5
6 30 4.5 4.5 4.5 3