За повече информация, моля посетете новия сайт на Зърнен терминал Варна – запад: varnagrain.bg!

„Зърнен терминал Варна – запад“ АД е най-младата фирма от семейството на „Агрополихим“ АД

Дружеството е създадено с цел да задоволи нарастващите нужди от износ на зърнени култури. Компанията е високо-технологична, с уникален за страната капацитет и технология за товарене на кораби.

„Зърнен терминал Варна – запад“ АД сред водещите инвестиционни проекти на „Агрополихим“. Съоръжението е с капацитет от 100 000 тона и ще позволи на фермерите и търговците на зърно да използват оптимално транспорта в двете посоки – за доставка на зърно до терминала и за покупка на торове. Терминалът ще започне да функционира до края на 2019 г. Очаква се над 1,5 млн. тона зърно да преминава през терминала, като едновременно с това ползвателите ще избягват натоварения трафик във Варна и значително ще бъде увеличена скоростта за товарене на корабите.

Основният предмет на дейност на „Зърнен терминал Варна – запад“ АД е свързан с извършване на търговска и транспортна дейност, логистика, складова дейност – съхранение, обработка, опаковане, товарене, разтоварване на зърно и продукти, свързани с химическата промишленост, суровини и стоки в твърдо състояние и насипен вид и други товари, съхранение и търговия със зърно.