Течен азотен тор (UAN)

Общи сведения

Водейки се от иновативното мислене и опитвайки се да наложим течното азотно хранене в България като основно, искаме да ви представим още един продукт от гамата на течните торове, който ще промени напълно представата ви за прецизно азотно хранене на растенията. Това е течен азотен тор със сяра (UAN + S).

Течно азотно хранене

Този продукт съчетава положителните качества на три различни азотни тора – амониев нитрат, карбамид и амониев тиосулфат; всички предимства на течния азотен тор в комбинация със сяра. Това го прави уникален продукт, който може да даде най-добрия старт на всяка култура. Приложим е не само при масовите полски култури, но и при зеленчукопроизводството, трайните насаждения, лозята и др. Наличието на трите форми азот в съчетанието със сярата не са основните му предимства. Амониевият тиосулфат действа като инхибитор на нитрификационните процеси и по този начин отдаването на азота се забавя и може да продължи от 8 до 12 седмици. Това го прави най-доброто решение за предсеитбено торене на полски култури.

3 форми на азот + сяра

Получавате максимално добро разпределение на активното вещество в почвата, трите форми на азот (амидна, амониева и нитратна) и сяра. Загубите на активно вещество посредством торенето с течен азотен тор (UAN) или течен азотен тор със сяра (UAN + S) са минимални и могат да достигнат не повече от 10% за целия период на вегетация при подхранваната култура. Това прави този продукт най-ефективният азотен тор, с който можете да обезпечите цялостното азотно торене и подхранване на вашите растения.

Използвайки го при зимно-пролетните култури, които наесен се нуждаят от бърз старт и обезпечаване с азот до определена фаза, това е възможно най-добрият и прецизен начин да го направите. Приложен предсеитбено при пшеница, течният азотен тор със сяра дава бърз и равномерен старт на посева, което се дължи на максимално доброто разпределение на активно вещество в почвата, тъй като приложението му става посредством пръскачки. Посевите са еднородни и навлизат в отделните фази задружно, което е много важен елемент при залагането на добри добиви. Пшеницата, наторена с този продукт, ще има достатъчно азот да изхрани максимален брой есенни братя, да заложи добра коренова система и възел на братене, защото ще е обезпечена с азот от покълване до покой. Нито един друг гранулиран азотен тор не може да постигне този ефект. Разбира се, това не важи само за пшеницата, но и за ечемик и рапица като зимно-пролетни култури.

Много добре на торене с течен азотен тор със сяра реагират бобовите култури, които все по-често стават част от сеитбооборота на земеделците. При зеленчукопроизводството и трайните насаждения това е най-доброто решение за азотно хранене.

Обезпечаване с азот 8-12 седмици

Торенето на пролетни култури като слънчоглед и царевица (и други пролетни култури) с течен азотен тор със сяра е най-доброто решение за тези растения. Особено в райони където влагата е в малки количества. Приложен преди последната обработка или след сеитбата в съчетание с почвения хербицид, течният азотен тор със сяра ще обезпечи задоволи нуждите на растенията с азот за период от 8 до 12 седмици, което означава, че растението е обезпечено с азот до основи критични фази от своето развитие . това спомага за развиване на потенциала на всяка култура, при която се използва най-добрият начин за азотно торене и подхранване, а именно торенето с течен азотен тор със сяра.

Както течният азотен тор, така и течният азотен тор със сяра има своите специфични моменти на приложени. Те се изразяват в съобразяване на подаваното активно вещество и фазата в която се намира културата в момента на приложение. Атмосферните условия също трябва да бъдат съобразени, но те не оказват голямо влияние, когато продуктът се прилага предсеитбено или по време на есенната вегетация за пшеница и рапица.

Решение за приложение на този продукт при всички видове култури можете да потърсите от нашите консултант-агрономи. Те ще ви изготвят индивидуални програми за торене, съобразени изцяло със спецификата и рутината на вашата работа. За повече информация за този и всички останали продукти на Агрополихим АД не се колебайте да ни потърсите.

⊳ Съхранява се опакован в сухи, закрити складови помещения.

⊳ Не е желателно навлажняване или пряко слънчево нагряване.

Транспортира се в течно състояние  (автоцистерни) или пластмасови контейнери.

 

Предимства

В следствие на специфичните му физико-химични свойства течният азотен тор има много предимства:

  • Съдържа три форми на азот — амидна, амониева и нитратна, което предполага по-равномерно и продължително отдаване на активното вещество и намалява процента на денитрификацията.
  • Значително по-ниски загуби от излитане дори при липса на оптимална влажност поради незначителното изпарение, дължащо се на съставната му формула и високото относително тегло — загубите на азот с около 30% по-малко спрямо амониевия нитрат и карбамида.
  • По-равномерно и качествено разпръскване и по-бърз ефект от торенето.
  • Максимално използване на активното вещество дори при високи температури, без да е нужно инкорпориране в почвата.
  • Неутралност по отношение на окисляване на почвата. Карбамидът, който под влияние на уробактериите в почвата се амонифицира до амониев карбонат, предизвиква алкална реакция и неутрализира киселата реакция на нитратния азот.
  • Запазва качествата си, независимо от периода на съхранение.
  • При комбинирано внасяне с хербициди се реализира икономия до 20% от хербицида, при това без да се използват прилепители. Сместа от течен азотен тор и хербициди има ниска степен на фитотоксичност, което я прави приложима във всички фази на растежа.
  • Гарантира сигурност при употреба — не е пожароопасен, взривоопасен или токсичен.
  • Може да се транспортира и съхранява във всички видове цистерни и съдове от неръждаема стомана или изкуствен материал, които са изправни.
  • Може да се комбинира с мероприятията по растителна защита и е съвместим е за използване и при капково напояване и всякакви типове напоителни системи без да запушва филтрите и частите на системата.

Техническа характеристика

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за минерални торове с високо съдържание на азот

Състав Стандарти и норми
Външен вид прозрачна течност
Карбамид мин. 34,5 ±1%
Амониев нитрат мин. 45,7 ±1%
Общ азот мин. 28,0%
Сяра мин. 5 %
Свободен амоняк 0–300 ppm
Инхибитор 100–140 ppm
Вода макс. 20,2%