Общи сведения

Неорганичният сложен тор NPК 16:16:8 + 12 S е продукт получен по химичен път при неутрализация на екстракционна фосфорна киселина с амоняк с добавка от калиев хлорид и последващо гранулиране на продукта. Комплексният тор NPK 16:16:8+S се прилага преди или присеитбено, както и като основно торене при пшеница, ечемик, овес, ръж, рапица, слънчоглед, царевица и др.

Азотът, наличен в амонячна форма, играе важна роля в процесите на растежа, развитието и плододаването на растенията. Като съставна част на молекулата на хлорофила азотът играе важна роля в процеса на фотосинтезата, в образуването на листната маса и във формирането на плодовете и семената. Почвите с неутрална рН реакция благоприятстват приемането на азота в амониева форма (NH4) и водят до намаляване на почвената киселинност. Обратното, киселите почви благоприятстват усвояването на нитратните йони (NO3).

Фосфора стимулира растежа на кореновата система в дълбочина, което благоприятства сухоустойчивостта на растенията и ускорява развитието на културите. Повишеното съдържание на разтворими въглехидрати в клетъчния сок и понижаването на точката на замръзване предпазват и защитават посевите от болести и неприятели и увеличават тяхната студоустойчивост.

Калиевата форма в продукта е представена като калиев хлорид. При повечето житни култури, най – интензивно калий се усвоява през братенето и цъфтежа, а при царевицата след формиране на 7 – 8 лист и изметляване.

Балансираното съдържание на NPK 16:16:8 + 12 S спомага за пълното задоволяване на нуждите на растенията във всеки един етап от тяхното вегетативно развитие.  В този продукт съдържанието на сяра има ключово значение, тъй като при недостиг на сяра се прекратява дейността на камбия, намалява съдържанието на хлорофил в листата и се задържа растежа на растението.

Предимства

  • Връщане към принципите на балансираното торене – максимална ефективност на вложените средства за торове при осигурено пълноценно хранене на растенията с всички хранителни елементи;
  • Преодоляване на неблагоприятния ефект върху почвата и селскостопанските култури при едностранчиво торене с азотни торове;
  • По-ниски разходи за приложение в почвата /еднократно/, за транспорт, икономия на време и труд;
  • Възможност за приложение на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене;
  • Повишаване качеството на растениевъдната продукция и добивите.

Опаковка

  • Големи торби — 1000 кг
  • Насипно

Митнически тарифен номер

3105201090

Техническа характеристика

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Общ Азот (N), % 16,0 ± 1,9 БДС EN 15750
Амонячен Азот, % 16,0 ± 1,9 БДС EN 15475
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 16,0 ± 1.9 БДС EN 15956; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат, % 15.0 ± 1.9 БДС EN 15957; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 13.0 ± 1.9 БДС EN 15958; БДС EN 15959
Вода*, % макс. 2.0 БДС EN 13466-1
Kалий (като К2О), разтворим във вода, % 8,0 ± 1,9 БДС EN 15477
Обща Сяра (S), % 12,0-0.8/+1.6 БДС EN 15960; БДС EN 15749
Кадмий (Cd)*, мг/кг Р2О5 * макс. 60 БДС EN 16319 + А1
Шествалентен хром (Cr VI)*, мг/кг сухо вещество макс. 2 БДС EN 16318 + А1
Живак (Hg)*, мг/кг сухо вещество макс. 1 БДС EN 16320 + А1
Никел (Ni)*, мг/кг сухо вещество макс. 100 БДС EN 16319 + А1
Олово (Pb)*, мг/кг сухо вещество макс. 120 БДС EN 16319 + А1
Арсен (As)*, мг/кг сухо вещество макс. 40 БДС EN 16317 + А1
Зърнометричен състав: гранули 1-5 мм мин. 98 БДС EN 1235

* Показателите не се изискват за етикетиране съгласно Регламент 2019/1009 за ЕС продукти за наторяване. Анализират се на три месеца или при поискване.

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): K Активно (кг): S
1 5 0.8 0.8 0.4 0.6
2 10 1.6 1.6 0.8 1.2
3 15 2.4 2.4 1.2 1.8
4 20 3.2 3.2 1.6 2.4
5 25 4 4 2 3
6 30 4.8 4.8 2.4 3.6