NPK 14:14:14 + 11,5 S

Общи сведения

NP 18:38 + 5 S + 0.3 Zn е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които имат запас на калий. Високото съдържание на фосфор го прави подходящ за предсеитбено торене на всички земеделски култури и особено подходящ за торене на такива, които имат чувствителен дефицит към елементите сяра и цинк. NP 18:38 + 5 S + 0.3 Zn притежава високо съдържание на лесно усвоими по форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор, азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията.

Предимства

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд
  • Използването на NP торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества

Опаковка

  • Големи торби — 1000 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Митнически тарифен номер

3105510090

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): S Активно (кг): Zn
1 5 0.9 1.9 0.25 0.015
2 10 1.8 3.8 0.5 0.03
3 15 2.7 5.7 0.75 0.045
4 20 3.6 7.6 1 0.06
5 25 4.5 9.5 1.25 0.075
6 30 5.4 11.4 1.5 0.09

Техническа спецификация

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Общ Азот (N), % 18,0 ± 1,5 БДС EN 15750
Амонячен Азот, % 18,0 ± 1,5 БДС EN 15475
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 38,0 ± 1.5 БДС EN 15956; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат, % 38.0 ± 1.5 БДС EN 15957; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 34,0 ± 1.5 БДС EN 15958; БДС EN 15959
Вода*, % макс. 2.0 БДС EN 13466-1
Общ Цинк (Zn) под формата на сулфат, % 0,30 ± 0,06 БДС EN 16964; БДС EN 16963
Обща Сяра (S) , %  5,0 -0.8/+1.6 БДС EN 15960; БДС EN 15749
Кадмий (Cd)*, мг/кг Р2О5 * макс. 60 БДС EN 16319 + А1
Шествалентен хром (Cr VI)*, мг/кг сухо вещество макс. 2 БДС EN 16318 + А1
Живак (Hg)*, мг/кг сухо вещество макс. 1 БДС EN 16320 + А1
Никел (Ni)*, мг/кг сухо вещество макс. 100 БДС EN 16319 + А1
Олово (Pb)*, мг/кг сухо вещество макс. 120 БДС EN 16319 + А1
Арсен (As)*, мг/кг сухо вещество макс. 40 БДС EN 16317 + А1
Зърнометричен състав: гранули 1-5 мм мин. 98 БДС EN 1235

* Показателите не се изискват за етикетиране съгласно Регламент 2019/1009 за ЕС продукти за наторяване. Анализират се на три месеца или при поискване.