NPK 14:14:14 + 11,5 S

Общи сведения

NP 18:38 + 5 S + 0.3 Zn е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които имат запас на калий. Високото съдържание на фосфор го прави подходящ за предсеитбено торене на всички земеделски култури и особено подходящ за торене на такива, които имат чувствителен дефицит към елементите сяра и цинк. NP 18:38 + 5 S + 0.3 Zn притежава високо съдържание на лесно усвоими по форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор, азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията.

Предимства

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд
  • Използването на NP торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества

Техническа характеристика

Състав Норми
1. Общ азот 18% +/- 1,1%
2. Амонячен азот  18,0% +/- 1,1%
3. Oбщ Р2О5* 38,0% +/- 1,1%
4. P₂O₅ разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода  38,0% +/- 1,1%
5. Водоразтворим P₂O₅ 34% мин.
6. Съдържание на цинк 0,3% +/- 0,06%
7. Съдържание на сяра (S) 5,0% мин.
8. Съдържание на вода* мин. 6.5%
9. Влага  2,0% макс.
10. Гранули от 1 до 5 мм 98.0% мин.

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за ЕС торове.

Опаковка

  •  Големи торби — 600 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Калкулатор на активно вещество

Физично/кг

Активно/кг N

Активно/кг P

Активно/кг S

Активно/
кг Zn

1

5

0.9

1.9

0.25

0.015

2

10

1.8

3.8

0.5

0.03

3

15

2.7

5.7

0.75

0.045

4

20

3.6

7.6

1

0.06

5

25

4.5

9.5

1.25

0.075

6

30

5.4

11.4

1.5

0.09