Амониев нитрат (AN)

Общи сведения

Амониевият нитрат е най-разпространеният азотен тор за подхранване на всички видове култури с общо съдържание на азот 34%. Това е най-бързо действащия гранулиран азотен тор, подходящ за всички видове подхранване.

Поради усвоимата си форма след попадането си в почвата бързо се разгражда и обезпечава растенията с азотна храна. При абсорбирането на амониевия нитрат от почвата, неговата форма се променя своевременно, този процес се регулира лесно, като се съобразят почвено-климатичните условия и периода на внасяне на продукта.

Направените изследвания чрез изотопни методи показват, че от внесения с торовете азот обикновено от растенията се използват от 35% до 50%. Около 20–30% от торовия азот се имобилизира от почвените микроорганизми.

Предимства

Земеделските култури се различават по нуждите от азот за формиране на продукцията си. Тези специфични нужди и условията, при които се отглеждат, са база за определяне на азотното минерално торене.

При липса на достатъчно азот при растенията се наблюдава:

 • Забавен растеж
 • Първоначално бледозелена, жълто-зелена и дори жълта листна маса с последващо покафеняване и отмиране на листата
 • Ниска устойчивост на абиотичен и биотичен стрес
 • Преждевременно узряване

Излишъкът на азот:

 • Ускорява растежа, листната маса нараства буйно и придобива тъмнозелен цвят
 • Удължава се стерилният и вегетационният период
 • Натрупват се излишни нитрати и белтъци
 • Растенията стават неустойчиви на болести, измръзване и суша
 • Влошават се технологичните и вкусовите качества на продукцията

Опаковка

 • Торби - 1, 3, 5, 10, 25 и 50 кг (PE)
 • Големи торби - 1000 кг (PP с вътрешен слой от PE)

Митнически тарифен номер

3102309000

Техническа характеристика

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Общ Азот (N), % 34.4 ± 0.6 БДС EN 15750; БДС EN 15476
Нитратен Азот, % 17.0 ± 0.6 БДС EN 15750; БДС EN 15475; БДС EN 15476
Амонячен Азот, % 17.0 ± 0.6 БДС EN 15475
Вода, максимум, % 0.6 БДС ЕN 13466-1
Неорганична добавка (MgO), % 0.3 - 0.5 БДС EN 15960; БДС EN 16198
рН на воден разтвор при 200С* мин. 4.5 Регл. 2003 / 2003, Прилож. 3, Метод 4
Хлориди (като Cl-), mg/kg, максимум * 200 Регл. 2003 / 2003, Прилож. 3, Метод 6
Мед (Cu), mg/kg, максимум * 10 Регл. 2003 / 2003, Прилож. 3, Метод 7
Маслопоглъщаемост, %, максимум * 4 Регл. 2003 / 2003, Прилож. 3, Методи 1,2
Горими съставки (като С), %, максимум * 0.2 Регл. 2003 / 2003, Прилож. 3, Метод 3
Зърнометричен състав: гранули 1-4 мм мин. 95 Регл. 2003 / 2003, Прилож. 3, Метод 5; БДС EN 1235
гранули под 1 мм макс. 5
гранули под 0.5 мм макс. 3

* Показателите се анализират периодично веднъж на 3 месеца.

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг)
1 5 1.72
2 10 3.44
3 15 5.16
4 20 6.88
5 25 8.6
6 30 10.32
7 35 12.04