Амониев нитрат (AN)

Общи сведения

Амониевият нитрат е най-разпространеният азотен тор за подхранване на всички видове култури с общо съдържание на азот 34%. Това е най-бързо действащия гранулиран азотен тор, подходящ за всички видове подхранване.

Поради усвоимата си форма след попадането си в почвата бързо се разгражда и обезпечава растенията с азотна храна. При абсорбирането на амониевия нитрат от почвата, неговата форма се променя своевременно, този процес се регулира лесно, като се съобразят почвено-климатичните условия и периода на внасяне на продукта.

Направените изследвания чрез изотопни методи показват, че от внесения с торовете азот обикновено от растенията се използват от 35% до 50%. Около 20–30% от торовия азот се имобилизира от почвените микроорганизми.

Предимства

Земеделските култури се различават по нуждите от азот за формиране на продукцията си. Тези специфични нужди и условията, при които се отглеждат, са база за определяне на азотното минерално торене.

При липса на достатъчно азот при растенията се наблюдава:

  • Забавен растеж.
  • Първоначално бледозелена, жълтозелена и дори жълта листна маса с последващо покафеняване и отмиране на листата.
  • Ниска устойчивост на абиотичен и биотичен стрес.
  • Преждевременно узряване.

Излишъкът на азот:

  • Ускорява растежа, листната маса нараства буйно и придобива тъмнозелен цвят.
  • Удължава се стерилният и вегетационният период.
  • Натрупват се излишни нитрати и белтъци.
  • Растенията стават неустойчиви на болести, измръзване и суша.
  • Влошават се технологичните и вкусовите качества на продукцията.

Техническа характеристика

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за минерални торове с високо съдържание на азот

Състав Стандарти и норми
Общо съдържание на азот 34,5%
Съдържание на влага 0,2–0,6%
pH на 10% разтвор мин. 4,5%
Гранули под 0,5 mm макс. 3,0%
Гранули под 1 mm макс. 5,0%
Маслопоглъщаемост макс. 4,0%