Общи сведения

Фосфорът е минерален елемент и в течно състояние може да бъде представен само под формата на фосфорна киселина. Ние го съчетахме с азот, за да получим идеалния продукт за течно торене с фосфор. Новият течен комбиниран тор NP 6:21 е иновативен продукт, единствен по рода си. Той съдържа два основни хранителни елемента – азот и фосфор.

Течният комбиниран тор NP е приложим при всички култури, които имат нужда от тези елементи. Самата апликация може да бъде направена посредством пръскачки и специализирани апликатори за течни торове, които могат да бъдат монтирани на сеялки, окопни култиватори и друг вид почвообработваща техника.

Транспортира се в течно състояние – в автоцистерни или в пластмасови контейнери.

Предимства

  • Съчетава всички положителни качества на течните торове, изразени в минимални загуби на активно вещество
  • Прецизно приложение при различни видове земеделски култури
  • Отлично разпределение върху площите

Опаковка

  • Туби — 10 и 20 л (PET)
  • Пластмасови IBC контейнери — 1000 л
  • Транспортира се в течно състояние в автоцистерни

Техническа характеристика

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Oбщ азот (N), % 6,0 ± 1,5 БДС EN 15750
Амонячен Азот (N), % 6,0 ± 1,5 БДС EN 15604;  БДС EN 15475
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 21,0 ± 1.5 БДС EN 15956; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 21,0 ± 1.5 БДС EN 15958;  БДС EN 15959

Калкулатор на активно вещество

Литри (л) Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P
1 5 6.3 0.378 1.323
2 10 12.6 0.756 2.646
3 15 18.9 1.134 3.969
4 20 25.2 1.512 5.292
5 25 31.5 1.89 6.615
6 30 37.8 2.268 7.938
7 35 44.1 2.646 9.261