Ние в Агрополихим АД вярваме, че добрият бизнес е социално отговорен

Ние в Агрополихим АД вярваме, че добрият бизнес е социално отговорен. Затова нашата философия е да произвеждаме с грижа за хората и околната среда.

Насочваме усилията си към постоянно подобряване качеството на стоките и услугите, които предлагаме на нашите клиенти и партньори. Стремим се да бъдем компания, която носи осъзната отговорност пред своите служители, обществото, бизнеса и околната среда. Инвестираме в постоянното подобряване на показателите за качество, безопасност, ефективно използване на ресурсите и опазване на околната среда.

Подхождаме открито във всички свои инициативи и дейности, насърчаваме диалога по всички социално значими аспекти на нашата дейност и оставаме отворени за нуждите и идеите на всички наши партньори и приятели. За да бъдем отговорен член на обществото, подкрепяме проекти, насочени към устойчивото развитие на региона и се ангажираме да работим за повишаване на стандартите за социално развитие.