Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров

Агрополихим АД се намира в Североизточна България, индустриална зона на град Девня и граничи с пристанище Варна–Запад.

Компанията е основана през 1974 г като държавно предприятие, а през 1999 г българската Агенция за приватизация продава 63% от капитала на дружеството като към 2018 е изцяло частно дружество с българско и белгийско акционерно участие. В наши дни Агрополихим АД е водещ производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове с развиваща се продуктова номенклатура, способна да отговори на нарастващите нужди на иновативните фермери от гледна точка на ефективност и ефикасност.

Като работодател компанията е дългогодишен избор за над 980 души.