Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров

about_content

Агрополихим АД се намира в Североизточна България, индустриална зона на град Девня и граничи с пристанище Варна–Запад.

Агрополихим АД е основана през 1974 г като държавно предприятие, а през 1999 г българската Агенция за приватизация продава 63% от капитала на дружеството. Към момента Агрополихим АД е изцяло частно дружество с българско и белгийско акционерно участие.

В наши дни Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров.

Капиталът на Агрополихим АД възлиза на 100,000,000 лв. Приходите от продажби за 2014 г надхвърлят 500,000,000 лв, а пряко заетите в дейността на групата са над 980.