Liquid product

Общи сведения

Силикофлуороводородна киселина 18–22%

Използва се при смесване, изготвяне или препакетиране, като междинен продукт при синтеза на химикали, като процесно спомагателно средство за почистване и дезинфекциране. Прилага се се също така при флуорирането на водите, обработка на повърхностите на метали, производство на основни метали, киселинно разлагане на минерали, професионално почистване и дезинфекция, както и като лабораторен химикал.

Техническа характеристика

Параметър Единица Стандарт Норма Резултат
Външен вид н.а. Зеленикава течност
Концентрация % EN 12175/2006 н.а. 18 – 22%
Съдържание на фосфати (като P2O5) % EN 12175/2006 ~ 0,12
Съдържание на св. флуороводород (HF) % EN 12175/2006 ~ 0,35

Митнически тарифен номер

2811198090