Общи сведения

Неорганичният сложен тор NPК 9:25:25 + 1 S е продукт получен по химичен път при неутрализация на екстракционна фосфорна киселина с амоняк с добавка от калиев хлорид и последващо гранулиране на продукта.

Гранулираният комплексен тор съдържа азот, фосфор и калий – трите основни хранителни вещества за растенията, необходими за максимизиране на добива и качеството на културите. Това е продукт, който отговаря на специфичните изисквания на културите към концентрацията на хранителните елементи през различните фази от развитие. Прилага се преди или присеитбено, и като основно торене при всички земеделски култури.

В начална фаза на своето развитие културите използват относително малко количество от усвоения азот. Недостигът на лесно достъпен азот непосредствено след поникване на културите действа отрицателно върху развитието на корените и по този начин се ограничава усвояването на другите хранителни елементи. Недостигът на азот в началото на вегетацията на растенията и излишъкът му през втората половина на вегетацията ограничава растежа, развитието и продуктивността на културите.

Фосфорът в NPК 9:25:25 + 1 S спомага за образуването на по – стегната структура на растителния организъм, което допринася за увеличаване на устойчивостта на растенията на болести и неприятели, стимулира растежа на кореновата система и ускорява развитието на културите. Наличието на високо съдържание на хлорофил често е в резултат на недостиг на фосфор и излишък на азот, което води до тъмнозелено оцветяване на растенията. Друго предимство на фосфорът е, че коригира неблагоприятните последици от прекомерно азотно торене като предпазва житните култури ( пшеница и ечемик ) от полягане.

Наличието на калий в продукта помага на растенията да преодоляват по-лесно периодите на засушаване и да имат по–активна фотосинтеза. Калият засилва растежа на листата и забавя стареенето им, което води до повишаване на добива и качеството на растителната продукция. При житните култури най – интензивно калий се усвоява по време на братенето и цъфтежа, а при царевицата след формиране на 7 – 8 лист и изметляване.

Сяратa е жизнено необходима за образуването на живата клетка. Тя е съставна част на всички растителни белтъчини и взима активно участие в азотната обмяна на растенията. Изключително важна е ролята й при формирането на протеини, тъй като влиза в състава и много аминокиселините (цистеин и цистин).

При липса на сяра се намалява съдържанието на хлорофил в листата и се задържа растежа на културите. Сярата не се подлага на реутилизация (преизползване) в растителния организъм. Младите листа придобиват светлозелен, хлоротичен или почти бял цвят. В някои случаи са деформирани. По-старите листа остават зелени, тъй като в тях не се разрушават сяросъдържащите органични съединения. При по-продължително гладуване пожълтява цялото растение. Може да се появи и антоцианово оцветяване и листата да придобият пурпурен цвят или кафяв оттенък. При силен недостиг на сяра, стъблото на растението се скъсява и става по-тънко, а по-късно се вдървесява.

Предимства

  • Източник на достъпен азот, фосфор и калий за всички култури и почви.
  • Специално създадени формули с добавена сяра.
  • Лесно и равномерно разпределение на полето.
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества.
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи.

Опаковка

  • Големи торби — 1000 кг
  • Насипно

Митнически тарифен номер

3105201090

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): K Активно (кг): S
1 5 0.45 1.25 1.25 0.05
2 10 0.90 2.50 2.50 0.10
3 15 1.35 3.75 3.75 0.15
4 20 1.80 5.00 5.00 0.20
5 25 2.25 6.25 6.25 0.25
6 30 2.70 7.50 7.50 0.30

Техническа спецификация

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Общ Азот (N), % 9,0 ± 1,9 БДС EN 15750
Амонячен Азот, % 9,0 ± 1,9 БДС EN 15475
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 25,0 ± 1.9 БДС EN 15956; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат, % 24.0 ± 1.9 БДС EN 15957; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 23.0 ± 1.9 БДС EN 15958; БДС EN 15959
Kалий (като К2О), разтворим във вода, % 25,0 ± 1,9 БДС EN 15477
Обща Сяра (S), % 1,0-0.8/+1.6 БДС EN 15960; БДС EN 15749
Вода *, % макс. 2.0 БДС EN 13466-1
Зърнометричен състав: гранули 1-5 мм мин. 98 БДС EN 1235
Кадмий (Cd)*, мг/кг Р2О5 макс. 60 БДС EN 16319 + А1
Шествалентен хром (Cr VI)*, мг/кг сухо вещество макс. 2 БДС EN 16318 + А1
Живак (Hg)*, мг/кг сухо вещество макс. 1 БДС EN 16320 + А1
Никел (Ni)*, мг/кг сухо вещество макс. 100 БДС EN 16319 + А1
Олово (Pb)*, мг/кг сухо вещество макс. 120 БДС EN 16319 + А1
Арсен (As)*, мг/кг сухо вещество макс. 40 БДС EN 16317 + А1

* Показателите не се изискват за етикетиране съгласно Регламент 2019/1009 за ЕС продукти за наторяване. Анализират се на три месеца или при поискване.