Liquid product

Общи сведения

Амонячна вода 24% ± 1%

Употребява се като спомагателен агент в процесни и непроцесни вещества, напр. във фотохимични процеси, охлаждащи системи, изолационни продукти, мастила и тонери, покрития, разредители и химикали за отстраняване на боя, а също така и като процесно спомагателно вещество в химическата промишленост, като извличащ агент при редукция на азотни окиси, серни окиси, процесно спомагателно вещество при наторяване, неутрализиращ агент, текстилни бои, перилни и почистващи препарати и при обработка на текстилни тъкани.

Използва се като лабораторен химикал, като охлаждащ елемент в охладителни системи, като химикал за обработка на вода, разредител или химикал за почистване на покрития и бои и като фотохимикал. Прилага се и като почистващ препарат, като продукт за повърхностна обработка на кожа и друг материал, рН-регулатор или неутрализиращ агент и като процесно спомагателно вещество за наторяване.

Техническа характеристика

Параметър Единица Стандарт Норма Резултат
Външен вид н.а. Прозрачна жълтеникава течност
Съдържание на амоняк % БДС 1356–88, т.3 24,00 ± 1 24,0 –25,0
Съдържание на нелетлив остатък g/dm3 БДС 1356–88, т.3 < 0,12 < 0,12
Съдържание на желязо g/dm3 БДС 1356–88, т.3 < 0,0015 < 0,0015

Митнически тарифен номер

2814200000