„Агрополихим“ АД в полза на земеделските производители

„Агрополихим“ АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Реализацията на продуктите на вътрешния и външния пазар се осъществява от търговския представител и дъщерно дружество на „Агрополихим“ АД – „Афер България“ ЕООД.

От 2014 г. компанията разполага със специализиран отдел „Агрохимия и почвознание“, който предлага агрономически услуги, в помощ на иновативното земеделие. Отделът работи в посока подобряване комуникацията между компанията и потребителите на минерални торове. Екипът е в постоянен контакт със земеделци от различни региони на страната, интересуващи се от приложението на торовете от продуктовата гама на „Агрополихим“ АД, както и от тяхното прилагане с цел правилно и навременно хранене на растенията.

Агрономически  услуги:

  • Разработване на програми за балансирано торене с течни и гранулирани продукти

Екипът на отдела изготвя торови програми, съобразно почвения тип, вида на културата и потребностите й в различни фази от развитието. Наличието на почвени анализи улеснява подбора на подходящите торове. Ако фермерите не разполагат с почвени анализи, те могат да получат съдействие за направата на такива.

  • Консултации и изграждане на модел за прецизно торене, съобразен с необходимостта на всяка култура
  • Разработване на цялостна технология за отглеждане на земеделските култури и трайни насаждения
  • Коректно отбиране на почвени проби, изготвяне на почвени анализи
  • Разчитане на резултати от почвени анализи и изготвяне на препоръки за подобряване на почвените характеристики
  • Полска инспекция на семепроизводни посеви и цялостна консултация по заготовката и производствения процес

Стремежът ни е да бъдем максимално полезни на земеделските производители.

Агроном-консултанти по региони: