Като отговорна организация, зачитаме правото на неприкосновеност на личния живот и правото на поверителност по отношение на обработването на лични данни на всяко физическо лице.

В израз на нашия ангажимент да приложим подходящи гаранции за защита при обработването на лични данни, следваме установените добри практики, основаващи се на изискванията и принципите за поверителност и сигурност, в съответствие с приложимото законодателство.

Ние отчитаме, че за Вас е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме информация, която представлява лични данни.

В стремежа си да осигурим прозрачност при обработването на лични данни, Ви информираме за извършваните от Дружеството дейности в контекста на защитата на личните данни и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна съгласно европейското и националното законодателство.