Производствен процес

Течни комбинирани торове Серия Фаст

Течните комбинирани торове от серията Фаст представляват комплекс от макрохранителни елементи в оптимално съотношение, отговарящи на всички нужди на растенията. В комбинация с макрохранителните елементи е включен и комплекс от микрохранителни елементи в хелатна форма, която предполага тяхното безпроблемно усвояване от растителния организъм.

Формулите, които са представени в серията, са NPK 10:10:10, NPK 6:12:12, NPK 5:15:10 и PK 16:16. Така разработени, тези продукти дават възможност на земеделските стопани изцяло да подхранват растенията с течни торове, като по този начин им подсигуряват лесно достъпна и усвоима храна по всяко време на вегетация.

Течни комбинирани торове Серия Фаст+

Течните комбинирани торове от серията Фаст+ представляват комплекс от хранителни микроелементи в оптимално съотношение, отговарящи на нуждите на отделните групи култури по време на вегетация. Всички елементи са в хелатна форма, която предполага тяхното безпроблемно усвояване от растителния организъм. Формулите, които са представени в серията, са Фаст+ за маслодайни култури, Фаст+ за зърнено-житни култури, Фаст+ за зеленчукови култури и Фаст+ за трайни насаждения. Тези продукти дават възможност на земеделските стопани изцяло да подхранват растенията с течни торове, като по този начин им подсигуряват хранителните елементи, необходими за оптимално развитие по време на вегетация.

Скала за усвояване на хранителните вещества според pH на почвата

Усвояването на всички видове хранителни елементи от почвата зависи от нейната активна киселинност. Всеки един от хранителните макро- и микроелементи има различни гранични стойности, при които може да бъде усвоен от растителния организъм. На схемата са показани основните хранителни вещества и съответно стойностите на рН, при които те оптимално могат да бъдат приети от кореновата система на растенията. Коригирането на почвената киселинност е важно мероприятие, което земеделците не трябва да пренебрегват. Тази корекция може да доведе до оптимално усвояване на приложените торове, а оттам и до намаляване на себестойността на получената продукция.

⊳ Съхранява се опакован в сухи, закрити складови помещения.

⊳ Не е желателно навлажняване или  пряко слънчево нагряване.

Транспортира се в течно състояние (автоцистерни) или пластмасови контейнери.

Предлага се в разфасовки от:

— 3 л

— 5 л

— 10 л