Амониев нитрат (AN)

Общи сведения

Карбамидът е азотен тор с високо съдържание на активно вещество – 46%. Химическата формула на карбамида е близка по състав до органичната формулация на уреята, което и дава редица предимства при масовата употреба за подхранване на земеделските култури.

Взаимодействието на тора с почвената среда протича по много различен начин в сравние с амониевия нитрат. При отделянето на активно вещество от карбамида, за да достигне до най-достъпната за растенията форма, азотът преминава през трите най-важни процеса свързани с улавянето и фиксацията му. Някои от процесите са чисто химични, други – биологични или физични.

След попадането на карбамида в почвата той подлежи на разтваряне от почвена влага, след това част от него преминава през процеса на нитрификация и се получава нитратен анион (NO₃), който е достъпна за растенията храна. Друга част от продукта попада в микроорганизмите и подхранва техните метаболитни процеси, след отмиране на тези микроорганизми протича процес на амонификация, следван отново от процес на нитрификация, при който се получава пак хранителната форма на азота.

Това обуславя по-равномерно протичане на процесите, в които карбамидът отдава активното си вещество в почвата към растенията постепенно.

Предимства

  • Химическата формула на карбамида е близка по състав до органичната формулация на уреята, което и дава редица предимства при масовата употреба за подхранване на земеделските култури
  • Карбамидът е най-концентрираният азотен тор
  • Поради високата концентрация на азот в него се правят по-малки разходи за транспорт, съхранение, внасяне и се увеличава производителността на труда

Опаковка

  • Торби - 1, 3, 5, 10, 20 и 40 кг (PE)
  • Големи торби - 1100 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Митнически тарифен номер

3102101000

Техническа характеристика

Състав Норми
1. Общо съдържание на азот  46.0% ± 0.6%
2. Амиден азот 46.0% ± 0.6%
3. Биурет  макс. 1.2%
4. Вода  макс. 0,6%
5. Гранули от 2 до 5 мм  мин. 95.0%

 

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг)
1 5 2.3
2 10 4.6
3 15 6.9
4 20 9.2
5 25 11.5
6 30 13.8
7 35 16.1