Liquid product

Течен тор с високо съдържание на калий и магнезий

Общи сведения

Фаст+ за трайни насаждения е течен комбиниран тор, подходящ за всички овощни видове и лозови масиви. Съдържа висок набор от микроелементи. Високото съдържание на калий позволява натрупването на повече захари в трайните насаждения.  Магнезият и сярата увеличават фотосинтезата. Съвместим с препарати за растителна защита.

Предимства

  • Увеличава плодовитостта
  • Увеличава натрупването на захари
  • При лозя увеличава захарния градус на гроздето и подобрява качеството на произведеното вино
  •  Стимулира фотосинтезата
  • „Зелен ефект“ след приложение, оттам и по-здрави растения и намаляване на инфекциозния фон
  • Подобрява качеството на продукцията
  • Лесна за ползване течна формула, не създава проблем при приложение
  • Дава възможност за различни варианти на приложение – листно, чрез капково напояване или дъждуване

Характеристики

Хранително вещество 2.0% общ азот (N)
3.0% общ калий (К2О)
2.0% общ магнезий (MgО)
2.7% обща сяра (S)
2.0% общ мед (Cu)
0.1% общ бор (B)
0.1% общо желязо (Fe)
0.1% общ цинк (Zn)
0.1% общ манган (Mn)
0.005% общ молибден (Mo)
Плътност 1.27
рН стойност 6–7
Цвят син

 

Препоръки за употреба

 

Култура Препоръки Момент на приложение
Лозя 200–300 мл/дка От фаза реса до фаза грахово зърно
Овощни култури 200–300 мл/дка През цялата вегетация

 

Опаковка

  •  Туби — 3, 5, 10, 20 л (PET)
  • Пластмасови IBC контейнери — 1000 л