Liquid product

Общи сведения

Амоняк, течен 99,99%

Използва се като междинен продукт в производството на азотна киселина, алкали, бои, фармацевтични продукти, козметика, витамини, синтетични текстилни влакна и пластмаси. Спомагателен агент в процесни и непроцесни вещества, напр. във фотохимични процеси, охлаждащи системи, изолационни продукти, мастила и тонери, покрития, разредители и химикали за отстраняване на боя. Може да се прилага като процесно спомагателно вещество в химическата промишленост като извличащ агент при редукция на азотни окиси, серни окиси, процесно спомагателно вещество при наторяване, неутрализиращ агент, текстилни бои, перилни и почистващи препарати и при обработка на текстилни тъкани.

Употребява се като лабораторен химикал, като охлаждащ елемент в охладителни системи, като химикал за обработка на вода, като тор, разредител или химикал за почистване на покрития и бои и като фотохимикал. Използва се и като почистващ препарат, като продукт за повърхностна обработка на кожа и друг материал, рН-регулатор или неутрализиращ агент и като процесно спомагателно вещество за наторяване.

Техническа характеристика

Параметър Единица Стандарт Норма Резултат
Съдържание на амоняк % масови БДС 1420-88, т.3.1 ≥ 99,20 ~ 99,90
Съдържание на вода % масови БДС 1420-88, т.3.2 ≤ 0,8 ~ 0,1

Митнически тарифен номер

2814100000