Liquid product

Течен тор, съдържащ само фосфор и калий

Общи сведения

Иновативен продукт, съдържащ само два хранителни елемента – фосфор и калий. При неблагоприятни почвени условия РК 16:16 (МТН-31056000) спомага за предотвратяване на недостига на лесно усвоими за растенията фосфор и калий. Подходящ за всички култури. Може да се прилага както листно, така и почвено. Съвместим с препарати за растителна защита.

Предимства

 •  При пшеница и ечемик увеличава обема на кореновата система, приложен през есента
 • При трайни насаждения увеличава размера на плодовете и захарното съдържание на гроздовата реколта, оттам и по-високо
  качество на произведените алкохолни напитки
 • По-добро оцветяване на плодовете
 • Иновативен продукт, осигуряващ важните хранителни елементи фосфор и калий във всеки един момент от вегетацията на културата
 • Предотвратява стрес независимо от тяхната фаза на развитие
 • Лесна за ползване течна формула, не създава проблеми при приложението
 •  Дава възможност за различни варианти на приложение – листно, чрез капково напояване или дъждуване

Характеристики

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 16,0 ± 1.5 БДС EN 15956;  БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 16,0 ± 1.5 БДС EN 15958 ; БДС EN 15959
Калий (като К2О), разтворим във вода, % 16,0 ± 1.5 БДС EN 15477

Опаковка

 • Туби — 3, 5, 10, 20 л (PET)
 •  Пластмасови IBC контейнери — 1000 л

Митнически тарифен номер

3105600000

Препоръки за употреба

Култура Препоръки Момент на приложение
Пшеница, ечемик 200–300 мл/дка От фаза братене до фаза изкласяване
Царевица 200–300 мл/дка От фаза 6 лист до фаза изметляване
Слънчоглед 200–300 мл/дка От фаза 4–6 лист до фаза бутонизация
Рапица 200–300 мл/дка От фаза 3 лист до фаза бутонизация
Лозя 200–300 мл/дка През цялата вегетация
Овощни култури 200–300 мл/дка През цялата вегетация
Зеленчукови култури 200–300 мл/дка През цялата вегетация