Създаването на “Римакем” ЕООД е в отговор на потребността от качествено сервизно обслужване на съоръженията, инсталациите и машините в „Агрополихим“ АД.

Дружеството е основано през март 2004 година, като дъщерно на “Агрополихим” АД. В него работят малко над 240 висококвалифицирани работници, инженерно-технически и административен персонал, обособени в три направления – „Механоремонт“, „Електроремонт“ и „КИП и А“. Създаването на дружеството е в отговор на потребността от качествено сервизно обслужване и поддръжка на съоръженията, инсталациите и машините в “Агрополихим” АД.

“Римакем” ЕООД  разполага с персонал и техника за ръчно електродъгово заваряване, както и в защитни газове – въглероден диоксид и аргон.

Част от екипа е група за работа с пластмаси. Към фирмата е създаден и акредитиран орган за контрол “Диагностика”, тип “С”.