За повече информация, моля посетете новия сайт на Римакем ЕООД: rimakem.bg !

Създаването на „Римакем“ ЕООД е в отговор на потребността от качествено сервизно обслужване на съоръженията, инсталациите и машините в „Агрополихим“ АД.

Дружеството е основано през март 2004 година, като дъщерно на „Агрополихим“ АД. В него работят малко над 240 висококвалифицирани работници, инженерно-технически и административен персонал, обособени в три направления – „Механоремонт“, „Електроремонт“ и „КИП и А“. Създаването на дружеството е в отговор на потребността от качествено сервизно обслужване и поддръжка на съоръженията, инсталациите и машините в „Агрополихим“ АД.

„Римакем“ ЕООД  разполага с персонал и техника за ръчно електродъгово заваряване, както и в защитни газове – въглероден диоксид и аргон.

Част от екипа е група за работа с пластмаси. Към фирмата е създаден и акредитиран орган за контрол „Диагностика“, тип „С“.