Телефони за връзка:

051 997700

Продажби: 0519 97 554

Човешки ресурси: 0519 97 598

Счетоводство: 0519 97 736

Деловодство: 0519 97 593

Правен отдел: 0519 97 631

Събития и реклама: 0519 97 769

Адрес за кореспонденция:

Агрополихим АД
Индустриална зона,
9160 Девня

Централният офис и производствените мощности на „Агрополихим“ АД са разположени в град Девня, Източна България.

Граничат с пристанище Варна – запад и се намират на 33 км от Варна и летище Варна, на 164 км от Русе и пристанище Русе, на 415 км от София.

Форма за контакт:

    За да изпратите Вашето съобщение, трябва първо да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни, като последвате тази връзка и да го приемете, като отбележете това чрез чекбокса по-долу.