NPK 14:14:14 + 11,5 S

Общи сведения

NPK торовете са комплексни високоефективни комбинирани торове със съдържание на основните макрохранителни елементи азот, фосфор и калий. Предимство на комбинираните торове е съдържанието на комплекс от микрохранителни елементи, като в някои от тях има съдържание на сяра. Фактът, че в една гранула са събрани всички необходими хранителни елементи, нужни на растението в първоначалните фази от неговото развитие, прави NPK торовете много производителни.

Формите, в които са поставени хранителните елементи в NPK торовете, не оказват влияние върху киселинността на почвите. Калиевата форма е представена като калиев хлорид.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съотношението на елементите и лесно усвоимата форма, в която се намират те в NPK торовете, ги прави подходящи за задоволяване на нуждите на растенията във всеки един етап от тяхното вегетативно развитие.

NPK 15:40:10 е продукт, производство на Агрополихим АД, който може да отговори на всички изисквания на фермерите. Наричан в Западна Европа малкият ДАП+К, го прави изключително подходящ за използване на почви, които имат слабокисела до слабоалкална реакция и такива, които са със слаба запасеност с елемента калий.

Предимства

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд

Техническа характеристика

Състав Норми
1. Външен вид неопределен светъл цвят
2. Съдържание на общ азот 15,0% +/- 1,1%
3. Съдържание на амонячен азот 15,0% +/- 1,1
4. Съдържание на общ Р2О5* 40,0% +/- 1,1%
5. Съдържание на P₂O₅ разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода 39,0% мин.
6. Съдържание на водоразтворим  P₂O₅  36,5% мин.

7. Съдържание на водоразтворим калий (като K₂O)

10,0% +/- 1,1%
8. Съдържание на вода* 2,0% макс.
9. Гранули с размери от 1 до 5 мм*  98,0% мин.
   

Показателите не се изискват по Регламент 2003/2003 за ЕС торове. Анализират се при поискване.

 

Опаковка

  • Големи торби — 600 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Калкулатор на активно вещество

 

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): K
1 5 0.75 2 0.5
2 10 1.5 4 1
3 15 2.25 6 1.5
4 20 3 8 2
5 25 3.75 10 2.5
6 30 4.5 12 3