NPK 14:14:14 + 11,5 S

Общи сведения

NPK торовете са комплексни високоефективни комбинирани торове със съдържание на основните макрохранителни елементи азот, фосфор и калий. Предимство на комбинираните торове е съдържанието на комплекс от микрохранителни елементи, като в някои от тях има съдържание на сяра. Фактът, че в една гранула са събрани всички необходими хранителни елементи, нужни на растението в първоначалните фази от неговото развитие, прави NPK торовете много производителни.

Формите, в които са поставени хранителните елементи в NPK торовете, не оказват влияние върху киселинността на почвите. Калиевата форма е представена като калиев хлорид.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съотношението на елементите и лесно усвоимата форма, в която се намират те в NPK торовете, ги прави подходящи за задоволяване на нуждите на растенията във всеки един етап от тяхното вегетативно развитие.

NPK 15:40:10 е продукт, производство на Агрополихим АД, който може да отговори на всички изисквания на фермерите. Наричан в Западна Европа малкият ДАП+К, го прави изключително подходящ за използване на почви, които имат слабокисела до слабоалкална реакция и такива, които са със слаба запасеност с елемента калий.

Предимства

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд

Опаковка

  • Големи торби — 1000 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Митнически тарифен номер

3105201090

Техническа характеристика

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Общ Азот (N), % 15,0 ± 1,9 БДС EN 15750
Амонячен Азот, % 15,0 ± 1,9 БДС EN 15475
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 40,0 ± 1.9 БДС EN 15956; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат, % 38.0 ± 1.9 БДС EN 15957; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 36,5 ± 1.9 БДС EN 15958; БДС EN 15959
Вода*, % макс. 2.0 БДС EN 13466-1
Kалий (като К2О), разтворим във вода, % 10,0 ± 1,9 БДС EN 15477
Кадмий (Cd)*, мг/кг Р2О5 * макс. 60 БДС EN 16319 + А1
Шествалентен хром (Cr VI)*, мг/кг сухо вещество макс. 2 БДС EN 16318 + А1
Живак (Hg)*, мг/кг сухо вещество макс. 1 БДС EN 16320 + А1
Никел (Ni)*, мг/кг сухо вещество макс. 100 БДС EN 16319 + А1
Олово (Pb)*, мг/кг сухо вещество макс. 120 БДС EN 16319 + А1
Арсен (As)*, мг/кг сухо вещество макс. 40 БДС EN 16317 + А1
Зърнометричен състав: гранули 1-5 мм мин. 98 БДС EN 1235

* Показателите не се изискват за етикетиране съгласно Регламент 2019/1009 за ЕС продукти за наторяване. Анализират се на три месеца или при поискване

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): K
1 5 0.75 2 0.5
2 10 1.5 4 1
3 15 2.25 6 1.5
4 20 3 8 2
5 25 3.75 10 2.5
6 30 4.5 12 3