NPK 14:14:14 + 11,5 S

Общи сведения

NPK торовете са комплексни високоефективни комбинирани торове със съдържание на основните макрохранителни елементи азот, фосфор и калий. Предимство на комбинираните торове е съдържанието на комплекс от микрохранителни елементи, като в някои от тях има съдържание на сяра. Фактът, че в една гранула са събрани всички необходими хранителни елементи, нужни на растението в първоначалните фази от неговото развитие, прави NPK торовете много производителни.

Формите, в които са поставени хранителните елементи в NPK торовете, не оказват влияние върху киселинността на почвите. Калиевата форма е представена като калиев хлорид.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съотношението на елементите и лесно усвоимата форма, в която се намират те в NPK торовете, ги прави подходящи за задоволяване на нуждите на растенията във всеки един етап от тяхното вегетативно развитие.

NPK 15:40:10 е продукт, производство на Агрополихим АД, който може да отговори на всички изисквания на фермерите. Наричан в Западна Европа малкият ДАП+К, го прави изключително подходящ за използване на почви, които имат слабокисела до слабоалкална реакция и такива, които са със слаба запасеност с елемента калий.

Предимства

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд

Техническа характеристика

Състав Стандарти и норми
Общ азот 15.0 ± 1.1
Амонячен азот 15.0 ± 1.1
Общ фосфор (като P₂O₅) 40.0 ± 1.1
Водо- и цитраторазтворим P₂O₅ мин. 39.0%
Водоразтворим фосфор (като P₂O₅) мин. 36.5%
Водоразтворим калий (като K₂O) 10.0 ± 1.1
Влага макс. 2.0%
Гранули от 1 до 5 мм мин. 98.0%

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 за ЕС торове

 

Опаковка

  • Големи торби — 600 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Калкулатор на активно вещество

 

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): K
1 5 0.75 2 0.5
2 10 1.5 4 1
3 15 2.25 6 1.5
4 20 3 8 2
5 25 3.75 10 2.5
6 30 4.5 12 3