Орган за контрол „Диагностика” разполага с ефективни методики, съвременна апаратура и висококвалифицирани специалисти

„Диагностика” е част от дъщерното на „Агрополихим“ АД дружество „Римакем“. Звеното функционира от началото на 1994 г. Благодарение на дългогодишния си опит екипът притежава експертни знания и умения за изпълнение на задачи, свързани с техническа диагностика, изпитвания, неразрушаващ контрол и последваща експертна оценка на различни видове машинни агрегати, съдове под налягане и други съоръжения.

За своите клиенти „Диагностика“ предлага комплекс от услуги, за техническо обслужване в различни области на индустрията:

Техническа диагностика за оценка състоянието на машини (Condition monitoring)

  • Вибродиагностика – измерване на вибрации, експертен анализ и последваща идентификация на различни видове неизправности по време на работа на машините.
  • Специализирана диагностика на търкалящи лагери и зъбни предавки.
  • Балансиране на ротори – в собствените лагери на машината, без демонтаж на агрегата или чрез модернизирана машина за балансиране.
  • Измервания на съосност (центровка) – чрез лазерни системи за геометрични измервания последно поколение.

Неразрушаващи методи за контрол (Non-destructive Testing)

  • Ултразвуков метод за контрол на дебелини на стени (Non-destructive Testing).
  • Капилярен (с проникващи течности) метод PT(penetrant testing). 
  • Mагнитно-прахов метод MT(magnetic particle testing).
  • Визуална инспекция VT(visual testing).
  • Изпитване на херметичност – LT(leak testing)
  • Измерване на твърдост HRC, HB, HV

За поръчки и информация: +359 519 97 492