Моноамониев фосфат (MAP)

Общи сведения

Моноамониев фосфат (MAP или амофос) е комплексен, висококонцентриран, безбаластен, водоразтворим минерален тор. Не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност. Съдържа  в състава си два основни хранителни елемента — 11% азот (N) и 52% фосфорен пентаоксид  (P2O5) или общо 63% активно вещество, което го прави лесно усвоим от растенията. Амофосът е с най-висок процент на водоразтворим P2O5 (мин. 52%) сред фосфорните торове. Присъствието на фосфорни йони създава условия за по-енергично усвояване на амониевия азот. Недостигът на фосфор се отразява негативно върху цветообразуването, семената и плодовете, което води до по-ниски добиви.

Моноамониевият фосфат е походящ е за торене на всички почви и култури. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва за основно, запасяващо, както и за периодично торене.

Този тор се внася с основната обработка на почвата или предсеитбено. Използва се  също и при основно и предсеитбено торене на всички полски зеленчуци, овощни култури, лозя, билки и цветя.

Съхранява се в закрити, студени и сухи складови помещения. Не е желателно нагряване и смесване с вода. Транспортира се в пакетирано или насипно състояние. Агрополихим АД предлага Моноамониев фосфат в опаковки от полиетилен и полипропилен, в разфасовки от 50 kg и 500 kg.

Предимства

  • Повишава тургурното налягане и устойчивостта на растението на стрес и болести.
  • Поддържа баланса между вегетативната и репродуктивната фаза.
  • Стимулира израстването на издънките, когато растенията са стресирани от заобикалящи ги неблагоприятни условия (ниски температури, недостатъчна светлина), също така насърчава цъфтежа и увеличава размера на плода.
  • Подобрява качествените характеристики на плодовете (съдържанието на захар, цвят, консистенция, трайност при съхранение).

Моноамониевият фосфат предоставя на растенията едноременно два основни хранителни елемента, свързани в едно химическо съединение. Поради високото съдържание на фосфор той се използва предимно като фосфорна тор.

Химичната форма на фосфора в Моноамониев фосфат е в молекули с дълги вериги, което допълнително улеснява усвояването от растенията, както и забавя процесите на инактивиране на фосфора в почвения комплекс.

Този тор се усвова изцяло от растенията и не оставя баластни вещества в почвата, които биха могли да намалят почвеното плодородие.

Техническа характеристика

Състав Стандарти и норми
Общо съдържание на азот мин. 11,0%
Съдържание на Р2О5 мин. 52,0%
Влага макс. 1,5%
Гранули от 1 до 5 mm мин. 98,0%
Гранули под 1 mm макс. 2,0%
pH в 10% воден разствор мин. 4,5%