Моноамониев фосфат (MAP)

Общи сведения

Моноамониевият фосфат (MAP или амофос) е комплексен висококонцентриран, безбаластен водоразтворим минерален тор. Не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност. Съдържа  в състава си два основни хранителни елемента — 11% азот (N) и 52% фосфорен пентаоксид  (P2O5), или общо 63% активно вещество, което го прави лесно усвоим от растенията. Амофосът е с най-висок процент на водоразтворим P2O5 (мин. 52%) сред фосфорните торове. Присъствието на фосфорни йони създава условия за по-енергично усвояване на амониевия азот. Недостигът на фосфор се отразява негативно върху цветообразуването, семената и плодовете, което води до по-ниски добиви.

Моноамониевият фосфат предоставя на растенията едновременно два основни хранителни елемента, свързани в едно химическо съединение. Поради високото съдържание на фосфор той се използва предимно като фосфорен тор. Химичната форма на фосфора в моноамониевият фосфат е в молекули с дълги вериги, което допълнително улеснява усвояването от растенията, както и забавя процесите на инактивиране на фосфора в почвения комплекс. Моноамониевият фосфат е подходящ за торене на всички почви и култури. 

Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позовлява да се използва за основно, запасяващо, както и за периодично торене.

Този тор се внася с основната обработка на почвата или предсеитбено. Използва се  също и при основно и предсеитбено торене на всички полски зеленчуци, овощни култури, лозя, билки и цветя.

Предимства

  • Повишава тургурното налягане и устойчивостта на растението на стрес и болести
  • Поддържа баланса между вегетативната и репродуктивната фаза
  • Стимулира израстването на издънките, когато растенията са стресирани от заобикалящи ги неблагоприятни условия (ниски температури, недостатъчна светлина), също така насърчава цъфтежа и увеличава размера на плода
  • Подобрява качествените характеристики на плодовете (съдържанието на захар, цвят, консистенция, трайност при съхранение)
  • Може да се използва на почви с неутрална и леко алкална рекация (pH)

 

Техническа характеристика

Състав Норми
1. Външен вид гранули със сив цвят2. 
2. Съдържание на общ азот 11,0% +/- 1,1%
3. Съдържание на амонячен азот 11,0% +/- 1,1%
4. Съдържание на общ P2O5* 52,0% +/- 1,1%
5. Съдържание на P2O5 разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода 52,0% +/- 1,1%
6. Съдържание на водоразтворим P2O5 49,0% мин.
7. Съдържание на вода 2,0%
8. Гранули с размери от 1 до 5 мм 98,0% мин.

*Показателите не се изискват по Регламент 2003/2003 за ЕС торове. Анализират се при поискване.

Опаковка

  •  Торби — 50 кг (PE)
  •  Големи торби — 600 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

 

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Общо активно (кг)
1 5 0.55 2.6 3.15
2 10 1.1 5.2 6.3
3 15 1.65 7.8 9.45
4 20 2.2 10.4 12.6
5 25 2.75 13 15.75
6 30 3.3 15.6 18.9
7 35 3.85 18.2 22.05