Liquid product

Общи сведения

Подходящ за приложение в началните фази от развитието на всички растения. Поради балансираната си форма този тор спомага за усвояването на хранителните елементи веднага след третиране, без загуби на активно вещество. Може да се прилага както листно, така и почвено. Торовите норми се определят от конкретната култура и нуждите й от хранителни вещества. Съдържанието на комплекс от микроелементи, свързани в хелатна форма, предполага обезпечаването на растенията с нужните им хранителни вещества и засилване на каталитичните процеси в растителния организъм. Продуктът е подходящ за употреба при трайни насаждения, като овощни дървета, лозови масиви и зеленчуци. Съвместим с препарати за растителна защита.

Техническа характеристика

Състав NPK 10:10:10
Основни хранителни вещества 10,0% N; 10,0% P₂O₅; 10,0% K₂O
Микроелементи 0,01% B; 0,002% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn