Liquid product

Течен тор с балансирана формула на азот, фосфор и калий

Общи сведения

Подходящ за приложение в началните фази от развитието на всички растения (МТН-31052010). Поради балансираната си форма този тор спомага за усвояването на хранителните елементи веднага след третиране, без загуби на активно вещество. Може да се прилага както листно, така и почвено. Съвместим с препарати за растителна защита.

Предимства

  •  Задоволява нуждите на растенията в екстремни ситуации
  • Подобрява фотосинтезата и физиологията на растенията
  • Подобрява качеството на продукцията и дава възможност за по продължително съхранение
  • Предотвратява стрес при растенията, независимо от тяхната фаза на развитие
  • Подходящ за култури и фази от развитието им, когато е нужно съотношение между основните хранителни елементи азот, фосфор и калий – да бъде равно
  • Подобрява физиологията на растенията
  • Лесна за ползване течна формула, не създава проблеми при приложението
  •  Дава възможност за различни варианти на приложение – листно, чрез капково напояване или дъждуване

Характеристики

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Oбщ азот (N), % 10,0 ± 1.9 БДС EN 15750
Амиден Азот (N), % 9.5 ± 1.9 БДС EN 15604
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 10,0 ± 1.9 БДС EN 15956; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 10,0 ± 1.9 БДС EN 15958;  БДС EN 15959
Kалий (като К2О), разтворим във вода, % 10,0 ± 1,9 БДС EN 15477

Опаковка

  • Туби — 3, 5, 10, 20 л (PET)
  •  Пластмасови IBC контейнери — 1000 л

Митнически тарифен номер

3105201090

Препоръки за употреба

Култура Препоръки Момент на приложение
Пшеница, ечемик 200–300 мл/дка От фаза братене до фаза изкласяване
Царевица 200–300 мл/дка От фаза 6 лист до фаза изметляване
Слънчоглед 200–300 мл/дка От фаза 4–6 лист до фаза бутонизация
Рапица 200–300 мл/дка От фаза 3 лист до фаза бутонизация
Лозя 200–300 мл/дка През цялата вегетация
Овощни култури 200–300 мл/дка През цялата вегетация
Зеленчукови култури 200–300 мл/дка През цялата вегетация