Liquid product

Течен тор с балансирана формула на азот, фосфор и калий

Общи сведения

Подходящ за приложение в началните фази от развитието на всички растения. Поради балансираната си форма този тор спомага за усвояването на хранителните елементи веднага след третиране, без загуби на активно вещество. Може да се прилага както листно, така и почвено. Съвместим с препарати за растителна защита.

Предимства

  •  Задоволява нуждите на растенията в екстремни ситуации
  • Подобрява фотосинтезата и физиологията на растенията
  • Подобрява качеството на продукцията и дава възможност за по продължително съхранение
  • Предотвратява стрес при растенията, независимо от тяхната фаза на развитие
  • Подходящ за култури и фази от развитието им, когато е нужно съотношение между основните хранителни елементи азот, фосфор и калий – да бъде равно
  • Подобрява физиологията на растенията
  • Лесна за ползване течна формула, не създава проблеми при приложението
  •  Дава възможност за различни варианти на приложение – листно, чрез капково напояване или дъждуване

Характеристики

Хранително вещество 10.00% общ азот (N)
10.00% общ фосфор (P)
10.00% общ калий (K)
0.02% общо желязо (Fe)
0.01% общ бор (B)
0.01% общ манган (Mn)
0.002% общ мед (Cu)
0.002% общ цинк (Zn)
0.001% общ молибден (Mo)
Плътност 1.28
рН стойност 6.5–7.5
Цвят зелен

 

Препоръки за употреба

Култура Препоръки Момент на приложение
Пшеница, ечемик 200–300 мл/дка От фаза братене до фаза изкласяване
Царевица 200–300 мл/дка От фаза 6 лист до фаза изметляване
Слънчоглед 200–300 мл/дка От фаза 4–6 лист до фаза бутонизация
Рапица 200–300 мл/дка От фаза 3 лист до фаза бутонизация
Лозя 200–300 мл/дка През цялата вегетация
Овощни култури 200–300 мл/дка През цялата вегетация
Зеленчукови култури 200–300 мл/дка През цялата вегетация

 

Опаковка

  • Туби — 3, 5, 10, 20 л (PET)
  •  Пластмасови IBC контейнери — 1000 л