NP 16:20 + 13 S

Общи сведения

NP 20:20 + 13 S е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които имат запас на калий. Подходящ е за предсеитбено торене на почти всички култури. NP притежава сравнително високо съдържание на лесно усвоими по форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните  елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията.

Предимства

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд
  • Използването на NP торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества

Техническа характеристика

Състав Стандарти и норми
Общ азот 20.0 ± 0.7
Амонячен азот мин. 19.0%
Съдържание на общ Р2О5 20.0 ± 0.7
Съдържание на сяра мин. 13.0%
Водо- и цитраторазтворим P₂O₅ мин. 19.0%

Водоразтворим P₂O₅

мин. 18.0%
pH мин. 6.5%
Влага макс. 2.0%
Гранули от 1 до 5 м мин. 98.0%

Отговаря на изискванията на Регламент 2003/2003 на Европейския парламент. 

Опаковка

  • Торби — 1, 3, 5, 10, 25 и 50 кг (PE)
  • Големи торби — 600 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Калкукатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): S
1 5 1 1 0.65
2 10 2 2 1.3
3 15 3 3 1.95
4 20 4 4 2.6
5 25 5 5 3.25
6 30 6 6 3.9