NP 16:20 + 13 S

Общи сведения

NP 20:20 + 13 S е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които имат запас на калий. Подходящ е за предсеитбено торене на почти всички култури. NP притежава сравнително високо съдържание на лесно усвоими по форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните  елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията.

Предимства

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд
  • Използването на NP торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества

Опаковка

  • Големи торби — 1000 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Митнически тарифен номер

3105510090

Калкукатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): S
1 5 1 1 0.65
2 10 2 2 1.3
3 15 3 3 1.95
4 20 4 4 2.6
5 25 5 5 3.25
6 30 6 6 3.9

Техническа спецификация

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Общ Азот (N), % 20,0 ± 1.5 БДС EN 15750
Амонячен Азот, % 19,0 ± 1.5 БДС EN 15475
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 20,0 ± 1.5 БДС EN 15956 ; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат, % 20.0 ± 1.5 БДС EN 15957; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 18,0 ± 1.5 БДС EN 15958 ; БДС EN 15959
Обща Сяра (S),% 13,0 -0.8/+1.6 БДС EN 15960 ; БДС EN 15749
Вода*, % макс. 2.0 БДС EN 13466-1
Кадмий (Cd)*, мг/кг Р2О5 * макс. 60 БДС EN 16319 + А1
Шествалентен хром (Cr VI)*, мг/кг сухо вещество макс. 2 БДС EN 16318 + А1
Живак (Hg)*, мг/кг сухо вещество макс. 1 БДС EN 16320 + А1
Никел (Ni)*, мг/кг сухо вещество макс. 100 БДС EN 16319 + А1
Олово (Pb)*, мг/кг сухо вещество макс. 120 БДС EN 16319 + А1
Арсен (As)*, мг/кг сухо вещество макс. 40 БДС EN 16317 + А1
Зърнометричен състав: гранули 1-5 мм мин. 98 БДС EN 1235

* Показателите не се изискват за етикетиране съгласно Регламент 2019/1009 за ЕС продукти за наторяване. Анализират се на три месеца или при поискване