NP 16:20 + 13 S

Общи сведения

NP 20:20 + 13 S е азотно-фосфорен тор, създаден за подхранване на почви, които имат запас на калий. Подходящ е за предсеитбено торене на почти всички култури. NP притежава сравнително високо съдържание на лесно усвоими по форма хранителни елементи, което го прави добро решение за всяко стопанство.

Балансираното съдържание на хранителни елементи спомага за пълното задоволяване нуждите на растенията от макрохранителни вещества.

Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните  елементи от корените на растенията. В присъствието на фосфор азотът се усвоява в по-голяма степен от растенията.

Предимства

  • Контролирано освобождаване на хранителни елементи
  • Значително повишаване коефициента на използване на хранителните вещества
  • Възможност за акуратно и контролирано внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене
  • Намаляване на загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата — транспорт, време и труд
  • Използването на NP торове гарантира максимална ефективност на вложените средства и осигурява пълноценно балансирано доставяне на хранителни вещества

Техническа характеристика

Състав Норми
1. Външен вид неопределен светъл цвят
2. Съдържание на общ азот 20,0% +/- 1,1%
3. Съдържание на амонячен азот 19,0% +/- 1,1%
4. Съдържание на общ Р2О5* 20,0% +/-1,1%
5. Съдържание на P₂O₅ разтворим в неутрален амониев цитрат и във вода 20,0% +/- 1,1%

6. Съдържание на водоразтворим P₂O₅

18,0% мин.
7. Съдържание на сяра 13,0% мин.
8. Съдържание на вода* 2,0% макс.
9. Гранули с размери от 1 до 5 м 98.0% мин.

Показателите не се изискват по Регламент 2003/2003 за ЕС торове. Анализират се при поискване. 

Опаковка

  • Торби — 1, 3, 5, 10, 25 и 50 кг (PE)
  • Големи торби — 600 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Калкукатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): S
1 5 1 1 0.65
2 10 2 2 1.3
3 15 3 3 1.95
4 20 4 4 2.6
5 25 5 5 3.25
6 30 6 6 3.9