Диамониев фосфат (DAP)

Общи сведения

Диамониевият фосфат (DAP или диамофос) е комплексен висококонцентриран гранулиран минерален тор с отлични физични свойства. Съдържа  в състава си два основни хранителни елемента — 18% азот (N) и 46% фосфорен пентаоксид (P2O5) или общо 63% активно вещество. Получава се чрез реакция между фосфорна киселина (P2O5) и  амоняк (NH3). Несъвместим е с други алкални химикали, поради това че неговите амониеви йони се превръщат в амоняк, щом попаднат в среда с по-високо  рH.

Този висококачествен продукт се внася лесно в почвите, силно разтворим е,  не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разпръсква равномерно по почвената повърхност.

Диамониев фосфат се използва за предсеитбено торене на зимни и пролетни култури. Подходящ е за торене на почви, богати на калий. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва за основно и запасяващо торене. При есенните култури не се налага допълнително предсеитбено торене с азот. Той може да се прилага директно в почвата с помощта на конвенционално оборудване за разпръскване.

Съхранява се в добре вентилирани, хладни и сухи складови помещения, които не позволяват навлажняване или пряко слънчево нагряване.

Да се избягва нагряване, оставяне на открито, смесване с вода или със силни основи и с натриев хипохлорид.

Предимства

  • Отговаря на нуждите за балансиран внос на хранителни вещества в зависимост от съдържанието на усвоимите им форми в почвата
  • Предотвратява липсата на азот. Високото съдържание на фосфор спомага за натрупване на захар в кореноплодните култури и плодове
  • Повишава издръжливостта на растенията към неблагоприятни фактори (суша, студ/слана), както и увеличава издръжливостта им към болести
  • Поддържа баланса между вегетативната и репродуктивната фаза
  • Намалява разходите за съхранение, транспорт и внасяне в почвата
  • Може да се използва на почви с неутрална и леко кисела реакция (pH)

Опаковка

  • Торби — 50 кг (PE)
  • Големи торби — 1000 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Митнически тарифен номер

3105300000

Техническа характеристика

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Общ Азот (N), % 18,0 ± 1.5 БДС EN 15750
Амонячен Азот, % 18,0 ± 1.5 БДС EN 15475
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 46,0 ± 1.5 БДС EN 15956 ; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат, % 46.0 ±1.5 БДС EN 15957;  БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 42,0 ± 1.5 БДС EN 15958 ; БДС EN 15959
Вода*, % max 2.0 БДС EN 13466-1
Кадмий (Cd)*, мг/кг Р2О5 * max 60 БДС EN 16319 + А1
Шествалентен хром (Cr VI)*, мг/кг сухо вещество max 2 БДС EN 16318 + А1
Живак (Hg)*, мг/кг сухо вещество max 1 БДС EN 16320 + А1
Никел (Ni)*, мг/кг сухо вещество max 100 БДС EN 16319 + А1
Олово (Pb)*, мг/кг сухо вещество max 120 БДС EN 16319 + А1
Арсен (As)*, мг/кг сухо вещество max 40 БДС EN 16317 + А1
Зърнометричен състав: гранули 1-5 мм мин. 98 БДС EN 1235

* Показателите не се изискват за етикетиране съгласно Регламент 2019/1009 за ЕС продукти за наторяване.

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Общо активно (кг)
1 5 0.9 2.3 3.2
2 10 1.8 4.6 6.4
3 15 2.7 6.9 9.6
4 20 3.6 9.2 12.8
5 25 4.5 11.5 16
6 30 5.4 13.8 19.2
7 35 6.3 16.1 22.4