Диамониев фосфат (DAP)

Общи сведения

Диамониевият фосфат (DAP или диамофос) е комплексен висококонцентриран гранулиран минерален тор с отлични физични свойства. Съдържа  в състава си два основни хранителни елемента — 18% азот (N) и 46% фосфорен пентаоксид (P2O5) или общо 63% активно вещество. Получава се чрез реакция между фосфорна киселина (P2O5) и  амоняк (NH3). Несъвместим е с други алкални химикали, поради това че неговите амониеви йони се превръщат в амоняк, щом попаднат в среда с по-високо  рH.

Този висококачествен продукт се внася лесно в почвите, силно разтворим е,  не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разпръсква равномерно по почвената повърхност.

Диамониев фосфат се използва за предсеитбено торене на зимни и пролетни култури. Подходящ е за торене на почви, богати на калий. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва за основно и запасяващо торене. При есенните култури не се налага допълнително предсеитбено торене с азот. Той може да се прилага директно в почвата с помощта на конвенционално оборудване за разпръскване.

Съхранява се в добре вентилирани, хладни и сухи складови помещения, които не позволяват навлажняване или пряко слънчево нагряване.

Да се избягва нагряване, оставяне на открито, смесване с вода или със силни основи и с натриев хипохлорид.

Предимства

  • Отговаря на нуждите за балансиран внос на хранителни вещества в зависимост от съдържанието на усвоимите им форми в почвата
  • Предотвратява липсата на азот. Високото съдържание на фосфор спомага за натрупване на захар в кореноплодните култури и плодове
  • Повишава издръжливостта на растенията към неблагоприятни фактори (суша, студ/слана), както и увеличава издръжливостта им към болести
  • Поддържа баланса между вегетативната и репродуктивната фаза
  • Намалява разходите за съхранение, транспорт и внасяне в почвата
  • Може да се използва на почви с неутрална и леко кисела реакция (pH)

Техническа характеристика

Състав Норми
1. Външен вид гранули със сив цвят до черен цвят
2. Съдържание на общ азот 18,0% +/- 1,1%
3. Съдържание на амонячен азот 18,0% +/- 1,1%
4. Съдържание на общ P2O5* 46,0%  +/- 1,1%
5. Съдържание на P2O5 ратворим в неутрален амониев цитрат и във вода 46,0% +/- 1,1%
6. Съдържание на водоразтворим P2O5 42,0% мин.
7. Съдържание на вода* 2,0% макс.
8. Гранули с размер от 1 до 5 мм 98,0% мин.

*Показателите не се изискват по Регламент 2003/2003 за ЕС торове. Анализират се при поискване.

Опаковка

  • Торби — 50 кг (PE)
  •  Големи торби — 600 кг (PP с вътрешен слой от PE)
  • Насипно

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Общо активно (кг)
1 5 0.9 2.3 3.2
2 10 1.8 4.6 6.4
3 15 2.7 6.9 9.6
4 20 3.6 9.2 12.8
5 25 4.5 11.5 16
6 30 5.4 13.8 19.2
7 35 6.3 16.1 22.4