Диамониев фосфат (DAP)

Общи сведения

Диамониев фосфат (DAP или диамофос) е комплексен, висококонцентриран, гранулиран минерален тор с отлични физични свойства. Съдържа  в състава си два основни хранителни елемента — 18% азот (N) и 46% фосфорен пентаоксид (P2O5) или общо 63% активно вещество. Получава се чрез реакция между фосфорна киселина (P2O5) и  амоняк (NH3). Несъвеставим е с други алкални химикали, поради това че неговите амониеви йони се превръщат в амоняк, щом попаднат в среда с по-високо  рH. Този висококачествен продукт се внася лесно в почвите, силно разтворим е,  не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност.

Диамониев фосфат се използва за предсеитбено торене на зимни и пролетни култури при поливни условия. Подходящ е за торене на почви, богати на калий. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва за основно, запасяващо, както и за периодично торене. При есенните култури не се налага допълнително предсеитбено торене с азот.

Той може да се прилага директно в почвата с помощта на конвенционално оборудване за разпръскване.

Съхранявя се в добре вентилирани, хладни и сухи складови помещения, които не позволяват навлажняване или пряко слънчево нагряване.

Да се избягва нагряване, оставяне на открито, смесване с вода или със силни основи и с натриев хипохлорид.

Транспортира се опакован или в насипно състояние. Агрополихим АД предлага Диамониев фосфат в опаковки от вентилни касетъчни торби от полиетилен и полипропилен,  в разфасовки от 50 kg, 500 kg и 1000 kg.

Предимства

  • Отговаря на нуждите за балансиран внос на хранителни вещества в зависимост от съдържанието на усвоимите им форми в почвата.
  • Предодвратява липсата на азот и осигурява постоянна и пълна ферментация. Високото съдържание на фосфор спомага за натрупване на захар в кореноплодните култури и плодове.
  • Повишава издръжливостта на растенията към неблагоприятни фактори (суша, студ/слана), както и увеличава издръжливостта им към болести.
  • Поддържа баланса между вегетативната и репродуктивната фаза.
  • Намалява разходите за съхранение, транспорт и внасяне в почвата. 

Техническа характеристика

Състав Стандарти и норми
Общо съдържание на азот мин. 18,0%
Съдържание на Р2О5 мин. 46,0%
Влага макс. 1,5%
Гранули от 1 до 5 mm мин. 98,0%
pH в 10% воден разствор мин. 7,0%