Качеството на продуктите, произвеждани от Агрополихим, е добре познато както в България, така и в световен мащаб

Географското положение, продуктовата номенклатура и капацитет на производство позиционират Агрополихим едновременно като доставчик на Българския и регионални пазари от Балканския полуостров, Централна и Източна Европа така и като такъв на международния пазар в Западна Европа, Близкия Изток, Северна и Южна Америка.

Реализацията на продуктите на вътрешния пазар се осъществява от търговския представител и дъщерно дружество на Агрополихим АД – Афер България ЕООД.

Търговската дейност се обезпечава логистично посредством две основни бази, които се намират в Девня и Стара Загора. Разполагаме със складови площи за над 150 хил. тона насипен продукт, 30 хил. тона пакетиран продукт и 50 хил. тона течен товар, с общ капацитет на опаковане и товарене от 4 до 5 хил. тона на денонощие, в зависимост от броя и вида на продуктите и вида опаковки.

Дружеството работи в продължително сътрудничество с най-големите световни търговски компании и браншови сдружения, производители на суровини и готови продукти, държавни агенции, местни дистрибутори и крайни потребители, находящи се в съответната страна на доставка или покупка. Годишните продажби на различни видове торове надхвърлят 1 000 000 мт.