„Алифос България“ ЕАД се занимава с производство и търговия на минерални фосфатни добавки за пазара на животински фуражи

 

„Алифос България“ ЕAД е международна компания, създадена през 2002 г. в България с предмет на дейност производство и търговия на минерални фосфатни добавки за пазара на животински фуражи.


През годините Алифос е важна част от белгийската Екофос Груп, която освен производство на фосфатни добавки, разработва и внедрява иновативни технологии за екологично производство на фосфати.


Дружеството е сертифицирано съгласно последните версии на ISO в областта на здравословните и безопасни условия на труд и екологията, а от 2013 г. покрива и изискванията за добри производствени практики и получава сертификат GMP + B2 (2010) „Производство на фуражни съставки“.


В началото на 2020 г., след обявения фалит на Екофос Груп – Белгия, Алифос България ЕАД е придобита изцяло от Агрополихим АД. Придобиването дава възможност на Агрополихим да включи в листата си продукти с висока добавена стойност и търговска марка, която е изключително добре позната и ценена във фуражния сектор.