“Алифос България” ЕАД се занимава с производството и комерсиализацията на фуражни фосфатни съставки за пазара на фуражи за животни

“Алифос България” ЕАД е динамична международна компания, представена на местния пазар през 2002 г. Основната дейност на Алифос е производството и комерсиализацията на фуражни фосфатни съставки за пазара на фуражи за животни.

Тези иновативни технологии дават изключително предимство на Алифос, за да се превърне в една от най-значимите производители на фуражен фосфат в България.

През 2014 г. компанията “Алифос България” придобива бизнеса с фуражни фосфати на Tessenderlo group. В резултат на сделката Алифос и неговите дъщерни дружества в Холандия, Полша, Германия, Италия и Испания имат лесен достъп до целия европейски пазар.