Агрополихим АД е лидер в България и пазарен фактор на картата на торовото производство и търговия в Югоизточна Европа

„Агрополихим“ АД е лидер в България и пазарен фактор на картата на торовото производство и търговия в Югоизточна Европа.

Реализираме своята визия чрез:

Модерно производство

Инвестираме в разширяване и модернизиране на производството, като прилагаме най-добрите налични производствени практики.

Разнообразие на продуктите

Ръководим се от нуждите на своите клиенти и предлагаме продукти, отговарящи на изискванията на пазара, като същевременно се стремим да предоставяме индивидуална услуга, според специфичните нужди на клиентите.

Качество

Предлагаме на клиентите си стоки и услуги с най-високо качество съобразно световните стандарти.

Конкурентоспособност

Повишаваме нашата конкурентност чрез производство на разнообразни продукти, като използваме ефективно вложените ресурси, влагаме качествени суровини и прилагаме модерни логистични решения.

Отговорност спрямо околната среда и хората

Поемаме ангажимента да произвеждаме с грижа за околната среда и здравето на хората.