Агрополихим АД помага на земеделските производители като предлага оптимални решения за подхранване на земеделското стопанство

Интензивното земеделие предполага употребата на много и различни по съдържание минерални торове. Съдържанието на макрохранителните елементи във всеки един от продуктите определя не само тяхната цена, а най-вече дава отражение върху тяхната ефективност при подхранване на културите.

Едностранното торене за продължителен период води до негативна промяна на средата, в която се развиват растенията, и до промяна на микроклимата в почвата по отношение на микроорганизмите. Контролирането на загуби се преодолява чрез програми за прецизно торене, които се извършват на база планиран добив и направени агрохимични анализи на почвите, където ще се прилагат торовете.

Агрополихим цели да помогне на земеделските производители като предлага оптимални решения за земеделското стопанство, не само посредством широката си продуктова гама, а и посредством изготвянето на цялостни технологии и програми за торене спрямо индивидуалните изисквания на земеделските ви дейности.

Агрополихим АД разполага със следния производствен годишен капацитет:

  • Амониев нитрат – 400,000 Mt или Течен азотен тор – 800,000 Mt.
  • Монo/Диамониев фосфат – 300,000 Mt или Троен суперфосфат – 330,000 Mt.

В допълнение към собственото си производство ежегодно дружеството осигурява от свои партньори-производители около 300,000 Mt азотни и фосфорни, моно/двукомпонентни и сложни торове, за да покрие нуждите на своите клиенти на вътрешния и регионален пазар.