Общи сведения: 

Неорганичният сложен тор NP 15:25 + 12 S е продукт получен по химичен път при неутрализация на екстракционна фосфорна киселина и сярна киселина с амоняк и последващо гранулиране.

Характеризира се с еднородна здрава гранула, която има много добра разтворимост на фосфора. Подходящ е за почви с високо съдържание на подвижен калий и ниско съдържание на подвижна сяра.

Препоръчва се като основно, предсеитбено и присеитбено торене на зърнено-житни култури :пшеница, царевица, ечемик, овес и др., както и за торене на маслодайни култури: рапица, слънчоглед, лен, тъй като сярата подпомага натрупването на масло в семената.

Съдържанието на азота е в амонячна форма, която същевременно е и най-ефикасната форма на азота. Азота е един от най-важните елементи на храненето и е необходим за формирането на всички вегетативни части на растенията. Стимулира растежа и забавя остаряването на листата.

Фосфора е съществен макроелемент, който се изисква от растенията в разтворима форма за увеличаване на растежа и добива на културите. По-голяма част от фосфора в почвата около 95-99% е в неразтворима форма. Това означава, че почвата съдържа голямо количество общ фосфор, от който много малка част е достъпен за растенията, поради което често той се явява лимитиращ фактор за растежа им. Съдържанието на повече от един елемент в тора спомага и за по-доброто усвояване на хранителните елементи от корените на растенията.

Предимства

  • Използването на NP торове осигурява по-равномерно усвояване на хранителни вещества от растенията
  • Намалява загубите от измиване и излитане на хранителните елементи
  • Осигурява максимална ефективност на вложените средства
  • По-ниски разходи при еднократно внасяне в почвата

Опаковка

  • Големи торби — 1000 кг.
  • Насипно

Митнически тарифен номер

3105510090

Калкулатор на активно вещество

Физично (кг) Активно (кг): N Активно (кг): P Активно (кг): S
1 5 0.75 1.25 0.5
2 10 1.5 2.5 1
3 15 2.25 3.75 1.5
4 20 3.0 5.0 2
5 25 3.75 6.25 2.5
6 30 4.5 7.5 3

Техническа характеристика

ПОКАЗАТЕЛ НОРМА Хармонизиран стандарт за анализ
Общ Азот (N), % 15,0 ± 1,5 БДС EN 15750
Амонячен Азот, % 15,0 ± 1,5 БДС EN 15475
Общ Фосфорен пентаоксид (Р2О5), % 25,0 ± 1.5 БДС EN 15956; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим в неутрален амониев цитрат, % 25.0 ± 1.5 БДС EN 15957; БДС EN 15959
Фосфорен пентаоксид (Р2О5), разтворим във вода, % 23,0 ± 1.5 БДС EN 15958; БДС EN 15959
Вода*, % макс. 2.0 БДС EN 13466-1
Обща Сяра (S), % 12,0-0.8/+1.6 БДС EN 15960; БДС EN 15749
Кадмий (Cd)*, мг/кг Р2О5 * макс. 60 БДС EN 16319 + А1
Шествалентен хром (Cr VI), мг/кг сухо вещество макс. 2 БДС EN 16318 + А1
Живак (Hg)*, мг/кг сухо вещество макс. 1 БДС EN 16320 + А1
Никел (Ni)*, мг/кг сухо вещество макс. 100 БДС EN 16319 + А1
Олово (Pb)*, мг/кг сухо вещество макс. 120 БДС EN 16319 + А1
Арсен (As)*, мг/кг сухо вещество макс. 40 БДС EN 16317 + А1
Зърнометричен състав: гранули 1-5 мм мин. 98 БДС EN 1235

* Показателите не се изискват за етикетиране съгласно Регламент 2019/1009 за ЕС продукти за наторяване. Анализират се на три месеца или при поискване.