Адрес за кореспонденция:

Агрополихим АД
Индустриална зона, 9160
Девня

Централният офис и производствените мощности на “Агрополихим” АД са разположени в град Девня, Източна България.

Граничат с пристанище Варна – запад и се намират на 33 км от Варна и летище Варна, на 164 км от Русе и пристанище Русе, на 415 км от София.

Комуникации
Десислава Тончева – Експерт комуникации
тел.: +359 519 47 610
d.toncheva@agropolychim.bg

Административен отдел
Маргарита Сарийска  – Ръководител “Административен отдел“
тел: +359 519 97 590
m.sariyska@agropolychim.bg

Отдел Човешки ресурси
тел: +359 519 97 598
hr@agropolychim.bg

Гергана Колева  – Ръководител отдел „Човешки ресурси“
тел: +359 519 97 512, моб.: +359 885 928 064
g.koleva@agropolychim.bg

Мария Маринова – Експерт, трудова заетост и пенсиониране на персонала
тел: +359 519 97 542
m.marinova@agropolychim.bg

Отдел Външна търговия
Ивета Димова – Ръководител отдел „Външна търговия“
тел: +359 519 97 510, +359 519 97527, факс: +359 519 97 501
моб: +359 887 813 824
i.dimova@agropolychim.bg

Агрохимия и почвознание
Владимир Желев – агроном-координатор
тел: +359 519 97 554, моб.: +359 888 708 875
v.zhelev@agropolychim.bg

Изпълнителна дирекция
Женя Радева – Административен секретар
тел: +359 519 97 526,  факс: +359 519 97 594
office@agropolychim.bg

Отдел  Договори и доставки
тел.: +359 519 47 616
sourcing@agropolychim.bg

Отдел Счетоводен
тел.: +359 519 97 732
accounting@agropolychim.bg

Централна изпитвателна лаборатория
Приемане на поръчки и информация: +359 519 97 712

Иванка Панайотова – Ръководител ЦИЛ
тел.: +359 519 97 557
i.panayotova@agropolychim.bg

Афер България ЕООД
Адрес за кореспонденция
Административна сграда на Агрополихим АД
Индустриална зона, Девня 9160

Величко Великов – Директор продажби
тел: +359 519 97 537, факс: +359 519 97 539
моб: +359 889 440 207
v.velikov@agropolychim.bg

Захари Попов – Мениджър продажби
тел: +359 519 97 502, факс: +359 519 97 539
моб: +359 889 531 496
z.popov@agropolychim.bg

Маргарита Илчева – Мениджър продажби
тел: +359 519 97 791, факс: +359 519 97 539
моб: +359 884 873 599
m.ilcheva@agropolychim.bg

Георги Борисов – Мениджър продажби
тел: +359 519 97 452, факс: +359 519 97 539
моб: +359 889 656 651
g.borisov@agropolychim.bg

Афер България ЕООД – Стара Загора
ул. “Новозагорско шосе”, Стара Загора
Площадка „Агробиохим“ АД, ПК 252
тел: +359 42 604 758, факс: +359 42 604 759
afer_sz@agropolychim.bg

Агрополихим АД – офис гр. София
бул. “Черни връх” 1, ет. 8, София
тел: +359 2 445 0912, факс: +359 2 445 0913
office-sofia@agropolychim.bg

Римакем ЕООД
гр. Девня, Промишлена зона
тел.: +359 519 97 485, факс: +359 519 97 575
rimakem@agropolychim.bg

Орган за контрол „Диагностика“
Приемане на поръчки и информация: +359 519 97 492

Иван Желев – Ръководител ОК
тел.: +359 888 52 45 93
i.zhelev@agropolychim.bg

Зърнен терминал Варна – запад АД
гр. Девня, Промишлена зона
тел.: +359 519 47 655

Агроцентър към Агрополихим АД
гр. Девня, Промишлена зона
моб: +359 885 350 847