Адрес за кореспонденция:

Агрополихим АД
Индустриална зона, 9160
Девня

Централният офис и производствените мощности на Агрополихим АД са разположени в град Девня, Източна България.

Граничат с пристанище Варна–Запад и се намират на 33 km от Варна и летище Варна, на 164 km от Русе и пристанище Русе, на 415 km от София.

Административен отдел

Маргарита Сарийска  – Ръководител “Административен отдел“
тел: +359 519 97 590
m.sariyska@agropolychim.bg

Отдел „Човешки ресурси“

Гергана Колева  – Ръководител Отдел „Човешки ресурси“
тел: +359 519 97 512, моб.: +359885 928 064
g.koleva@agropolychim.bg

Отдел „Външна търговия“

Ивета Димова – Ръководител Отдел „Външна търговия“
тел: +359 519 97 510, +359 519 97527, факс: +359 519 97501
моб: +359 887 813 824
i.dimova@agropolychim.bg

„Агрохимия и почвознание“

Йордан Илиев – Ръководител отдел „Агрохимия и почвознание“
тел: +359 519 97 554, моб.: +359 882 465 258
i.iliev@agropolychim.bg

Теодора Димитрова – Агроном
тел: +359 519 97 744, моб.: +359 888 490 119
t.dimitrova@agropolychim.bg

Соня Ковачева – Агроном
тел: +359 519 97769, моб.: +359 889 966 140
s.kovacheva@agropolychim.bg

 

 

 

Изпълнителна дирекция

Женя Радева – Административен секретар
тел: +359 519 97 526  факс: +359 519 97594
office@agropolychim.bg

Отдел  „Договори и Доставки“
Тел.: +359519 47 616
e-mail:  sourcing@agropolychim.bg

Отдел „Счетоводен“
Тел.:   +359 519 97 732
email: accounting@agropolychim.bg

 

Афер България ЕООД

Адрес за кореспонденция
Административна сграда на Агрополихим АД
Индустриална зона, Девня 9160

Величко Великов – Директор продажби
тел: +359 519 97 537, факс: +359 519 97 539
моб: +359 889 440 207
v.velikov@agropolychim.bg

Захари Попов – Мениджър продажби
тел: +359 519 97 502, факс: +359 519 97539
моб: +359 889 531 496
z.popov@agropolychim.bg

Маргарита Илчева – Мениджър продажби
тел: +359 519 97 791, факс: +359 519 97 539
моб: +359 884 873 599
m.ilcheva@agropolychim.bg

Георги Борисов – Мениджър продажби
тел: +359 519 97 452, факс: +359 519 97 539
моб: +359 889 656 651
g.borisov@agropolychim.bg

Афер България ЕООД – Стара Загора
ул. Новозагорско шосе, Стара Загора
Площадка „Агробиохим“ АД, ПК 252

тел: +359 42 604 758, факс: +359 42 604 759
afer_sz@agropolychim.bg

Агрополихим АД – София
бул. Черни връх 1, ет. 8, София

Полина Михайлова – офис мениджър

тел: +359 2 445 0912, факс: +359 2 445 0913
office-sofia@agropolychim.bg