Новини

Агрополихим АД и SOL Group с договор за изграждане на два завода

Италианската компания SOL Group ще построи две нови мощности на територията на комплекса Агрополихим. Предвижда се те да влязат в експлоатация през втората половина на 2013 г. Планира се да бъдат открити 50 нови работни места. Инвестицията е на стойност 16 млн. евро.

Единият завод ще бъде за производство на атмосферни газове (кислород, азот и аргон), а другият – за извличане на въглероден диоксид от отпадъчните газове на  Агрополихим. Очакванията са годишната продукция да възлиза на 7 млн. евро, като 20% от продажбите са предвидени за износ, главно в Румъния и Турция. Ще бъдат задоволявани голяма част от нуждите от технически газове, ползвани в индустрията, хранително-вкусовата промишленост и медицината.

Инвестиционният проект на SOL Group ще помогне да се аутсорснат част от дейностите, свързани с преработката на газове за собствени нужди. Очаква се намаляване на разходите по отношение на това перо с 10-15%. В същото време италианската компания ще има гарантиран пазар, тъй като Агрополихим ще бъде консуматор на част от газа. Налице е и цялата необходима инфраструктура за изпълнение на проекта.

Назад към Новини