Новини

Агрополихим АД открива процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“

Агрополихим АД открива процедура за определяне на изпълнител, чрез „Избор с публична покана“ на основание чл. 11 от ПМС № 118/2014 год. с предмет: „Превоз от и до работното място на работници от Агрополихим АД и Римакем ЕООД“. Срокът за подаване на оферти е до 16.00 ч. на 26.06.2014 г., а търгът ще бъде проведен на 27.06.2014 г. от 16:00 ч. в административната сграда на Агрополихим АД.

Документи за кандидатстване могат да бъдат намарени и изтеглени от: http://eufunds.bg/bg/pms55/0/

Назад към Новини