Новини

„Агрополихим“ АД спечели европейски проект „Обучения за заети лица“

Проектното предложение към проекта бе прието с 94 от 100 точки, което дава възможност на служителите на дружеството през 2018 г да участват във финансираните с европейски средства обучения в следните направления:
Ключови компетенции – Езикови обучения и Дигитални компетенции
Професионални квалификации – Химик-оператор – част от професия Технология на неорганичните вещества; Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации – част от професия Машинист на компресор и Монтьор на подемно-транспортна техника – част от професия „Машинист на мостови и козлови кранове“.


Назад към Новини