Новини

„Агрополихим“ АД стартира годината с мащабни инвестиции за 100 млн. лв.

Нетната печалба за 2018 г. на най-големия производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове у нас – „Агрополихим“ АД надхвърля 33 млн. лв. с оперативен паричен поток от близо 60 млн. лв. Резултатите са по-скромни в сравнение с 2017 година, поради пълното спиране на мощностите за два и половина месеца с цел изграждане и въвеждане  в експлоатация на два нови реактора за производство на азотна киселина. В допълнение на това пазарът на торове през 2018 беше нестабилен поради необичайните климатични условия и засилена конкуренция, споделят от компанията. Според експерти предизвикателствата ще бъдат налице и през следващите 2 години.

„През последните 10 години успешно осъществихме значителен брой ключови инвестиции, които възлизат на над 300 млн. лв. и сега можем да кажем, че се радваме на резултатите от нашия труд“, споделя Филип Ромбаут, изпълнителен директор на „Агрополихим“ АД. Заводът е  изключително гъвкав и работи с пълния си капацитет, независимо от цената на природния газ, благодарение на възможността за внос на амоняк.

До края на 2020 г. капацитетът на терминала за внос на амоняк ще се удвои до около 23 000 тона, а Агрополихим ще изнася амоняк в Румъния и Сърбия. Производственият капацитет на азотните торове пък ще се увеличи с повече от 50%  до 750 000 тона годишно.

„Ние сме уверени в бъдещето на нашия бизнес модел, ето защо решихме да увеличим инвестиционните темпове през следващите три години. Надяваме се българската администрация да ни помага своевременно в изпълнението на нашите планове. Стремeжът ни е да произвеждаме повече от 1 млн. тона торове, а още 400 000 тона в момента внасяме и разпространяваме на Балканите чрез оптимизирана логистика. Целта ни е през следващите 3 години –  до 2022 г. да продадем над 1,5 млн. тона торове, като най-вероятно тази цифра ще се увеличи. Налице са фундаментални промени на пазара на торове на Балканите и в Украйна и ние сме в позиция да утвърдим мястото си на водещ производител в региона. Няма да пропуснем тази възможност.“, коментира Филип Ромбаут.

Другите планирани инвестиции са в областта логистиката и енергийната ефективност. Повече от половината електроенергия, необходима на завода, ще бъде произведена чрез когенерация.

Сред водещите инвестиционни проекти е и „Зърнен терминал Варна Запад“ АД, който се изгражда на площадката на Агрополихим и е с капацитет от 100 000 тона. Това ще позволи на фермерите и търговците на зърно да използват оптимално транспорта в двете посоки – веднъж за доставка на зърно до терминала и втори път за покупка на торове, като по този начин потенциално намаляват транспортните разходи с близо 50% и допълнително намаляват общите емисии на CO2. Терминалът ще започне да функционира до края на 2019 г. и осигури 40 нови работни места. Над 1,5 млн. тона зърно ще преминава през терминала, като едновременно с това ползвателите ще избягват натоварения трафик във Варна и значително ще бъде увеличена скоростта за товарене на корабите.

Агрополихим АД няма кредитни задължения, двете кредитни линии на дружеството на обща стойност 60 млн. лв. ще позволят финансирането на инвестиционните проекти без допълнителни кредитни линии.

Назад към Новини