Новини

Aгрополихим изпълнява проект „На път“ по програма на ЕС

Агрополихим АД заедно със своята собствена фирма за ремонт и поддръжка на съоръженията, инсталациите и машините Римакем ЕООД са одобрени по Европейска схема за безвъзмездна финансова помощ.

Агрополихим АД е участник по проект „На път“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта на проекта е насърчаване на географската мобилност на работниците и служители на двете фирми чрез предоставяне на организиран транспорт „от“ и „до“ работното място и осигуряване на предпоставки за запазване на заетостта на лицата. Общата стойност на проекта възлиза на 281 086.40 лв.  и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП РЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Назад към Новини