Новини

Агрополихим придоби Алифос България

От 07.08.2020 Агрополихим е собственик на Алифос България. Дългогодишните партньорски отношения с производителя на висококачествени минерални фуражни суровини прераснаха в цялостно придобиване на бизнеса от страна на Агрополихим, който от стратегически доставчик на суровина, се превърна в собственик на дружеството. Запазвайки търговската си марка, Алифос България ще продължи да функционира като самостоятелно дружество, част от групата на Агрополихим, произвеждайки основните си продукти – Монокалциев фосфат (MCP) и Дикалциев фосфат (DCP) под формата на гранули и кристали. Висококачествените продукти на Алифос са добре познати на пазара и  отговарят на най-високите световни стандарти за качество. Алифос България, като част от Агрополихим, ще продължи да реализира приоритетно продукцията си на регионалния пазар, в Северна Африка, както и в Украйна. За да посрещне строгите изисквания в съхранението на новата продукция, Агрополихим инвестира в цялостна реконструкция на два от своите складове, а логистиката ще продължи да се осъществява чрез контейнери, корабни карга и камиони.

Придобиването на Алифос България разширява продуктовото портфолио на групата Агрополихим и същевременно открива пред компанията нови възможности за развитие, инвестиции и растеж.

Назад към Новини