Новини

Агрополихим и Солвей Соди участваха на COP28 в Дубай с екологичния проект SAPHIRRE

Двете компании представиха България на глобалната климатична конференция със съвместния си проект за декарбонизация

Агрополихим и Солвей Соди взеха участие в българския павилион по време на 28та конференция на страните-членки на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата – COP28. Двете компании представиха съвместната си инициатива за улавяне и оползотворяване на въглеродни емисии и отпадъци от производството в панел на тема „Зеленият преход от изкопаеми горива и декарбонизация на индустрията“. Панелът се проведе под егидата на Министерство на околната среда и водите и беше посветен на индустриалната симбиоза като икономическа и климатична възможност.

Проектът SAPHIRRE представлява технологична иновация, чиято основна цел е да създаде устойчив синергичен модел на индустриална симбиоза между две от най-големите промишлени предприятия на химическата индустрия в България.

Амбицията на Агрополихим и Солвей Соди е да оползотворяват в пълна степен емисиите на CO2 и технологичните отпадъци, свързани с производствата им. Двете компании прилагат иновативен подход за адаптиране на над 100-годишен процес в контекста на кръговата икономика, чрез който отпадъчни потоци с трайно отрицателно въздействие върху околната среда да се трансформират в суровинни ресурси, предназначени за получаване на екологични крайни продукти с възможност за директна пазарна реализация.

„Проектът SAPHIRRE е в етап изготвяне на бизнес модел. Очаква се производството да стартира през 2029 г. За осъществяването на проекта, което е пряко свързано с постигането на глобалните цели за климатична неутралност, е наложително институциите в България да оказват административна подкрепа на бизнеса в процеса на декарбонизация, както и да благоприятстват създаването и поддържането на стабилен бизнес климат в региона за осъществяване на зелени инвестиции от компаниите“, казаха при представянето Мая Стефанова, ръководител отдел „Екология“ на Агрополихим, Тодор Николов, директор проекти за енергиен преход и Теодора Борисова, ръководител Връзки с институциите и обществеността на Солвей Соди.

В основата си, проектът предвижда оползотворяване на два отпадъчни потока:

  • СО2 емисии, отделящи се от горивни процеси при производството на калцинирана сода в Солвей Соди, и
  • фосфогипс – неопасен отпадък от производството на фосфорна киселина в Агрополихим

до получаването на крайни продукти, които да бъдат предлагани директно на пазара:

  • амониев сулфат (за непосредствена употреба като торов продукт в земеделието или суровина за производство на други комплексни минерални торове) и
  • калциев карбонат (годен за влагане в строителството).

Предвижда се в годишен аспект да се оползотворяват над 300 хил. тона СО2 и над  900 хил. тона фосфогипс. За целите на проекта ежегодноще се доставя 200 хил. тона нисковъглероден амоняк, за да се подсигури климатична неутралност на крайните продукти. В допълнение към ползите на проекта, цялата енергия за процеса ще бъде осигурена от възобновяеми източници.

От оползотворяването на отпадъчните материали в годишен аспект ще бъдат произвеждани 900 хил. тона амониев сулфат и над 500 хил. тона калциев карбонат.

За реализацията на проекта Агрополихим и Солвей Соди ще разчитат на финансова подкрепа от Европейския иновационен фонд. SAPHIRRE е най-големият и единствен по рода си проект за декарбонизация в областта на химическата индустрия, затова и намери достойно място сред представителството на България, която за първи път участва със собствен щанд в глобалния екологичен форум на ООН – COP28. Проектът се отличава с това, че осигурява не просто улавяне и съхранение на СО2, а предвижда процес по цялостно оползотворяване, чрез който въглеродните емисии да се трансформират в полезни продукти, за които и към момента е налице пазарно търсене. Инициативата, водена от двете компании, изцяло съответства на принципите на кръговата икономика и реализацията ѝ ще допринесе за устойчивата употреба на ресурсите и намаляване на индустриалното въздействие върху климата и околната среда.

За технологията:

Проектът SAPHIRRE се базира на утвърдена технология за производство на амониев сулфат – т. нар. процес Мерсебург, включващ реакция на амоняк и CO2 до получаване на амониев карбонат и последваща реакция на амониевия карбонат с калциев сулфат (гипс) до получаване на два крайни продукта: амониев сулфат и калциев карбонат.

За COP28:

28та конференция на страните-членки на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата – COP28, която се проведе в Дубай, ОАЕ, в периода 30 ноември – 12 декември 2023, приключи с приемането на исторически решения и конкретна програма за по-устойчиво бъдеще. Беше обявено „началото на края“ на ерата на изкопаемите горива. След дълъг и тежък преговорен процес относно бъдещето на въглищата, петрола и газа, в края на конференцията всички участници се обединиха около решението за първата в света „глобална равносметка“ за активизиране на действията в областта на климата преди края на десетилетието – с общата цел да се задържи повишаването на глобалната температура под границата от 1,5°C. За постигането на тази цел, глобалните емисии на парникови газове трябва да бъдат намалени с 43% до 2030 г.

Като страна по Рамковата конвенция, България е традиционен участник в COP, но не участва пряко в преговорния процес, който се води от ЕС за всички държави-членки. Тази година България се представи за пръв път със собствен павилион, в който, под координацията на няколко министерства, в рамките на десет дни се проведоха над 20 дискусии и презентации с представители на бизнеса, финансовия сектор, общини, държавни ведомства, неправителствени организации и образователни и научни институции.

Назад към Новини