Новини

Акредитация ЦИЛ 2021

 

„Агрополихим“ АД, Централна изпитвателна лаборатория, получи акредитация от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация (ИА БСА) съгласно изискванията БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране“.


Акредитацията по този стандарт оценява лабораториите като орган за оценка на съответствие. ИА БСА е пълноправен член на Европейската служба за акредитация (ЕА).
Първоначалната акредитация на лабораторията по изискванията на този стандарт е през 2004 г., като през 2019 г. успешно е минала оценка по преход на новия стандарт от 2018 г.


ЦИЛ има въведена утвърдена Система за управление по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018, която се поддържа актуална и подлежи на периодични проверки от страна на ИА БСА.
Акредитацията е за 4 години – първата година е оценка, през следващите години предстоят първи и втори планови надзори, съобразени с изискванията на BAS QR 2 „Процедура за акредитация“ на ИА БСА. По време на оценките и плановите надзори се оценява чрез доказателства актуалността на СУ, включваща безпристрастността, оценка на рисковете, изискванията за ресурсите: компетентност на персонала, помещенията, техническите средства и метрологичната им проследимост, продуктите и услугите, доставяни от външни доставчици, както и изискванията за процесите: прилаганите методи за изпитване, верифициране и валидиране, манипулацията с обектите за изпитване и калибриране, вземане на проби, неопределеност, осигуряване на валидност на резултатите, докладване на резултатите и др.


Тази година лабораторията на „Агрополихим“ АД е преминала оценка за преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация от 25.05.2021 г. до 28.05.2021 г. и получава Сертификат за акредитация, без да се нарушава работата на лабораторията.


Обхватът на акредитация на ЦИЛ (акредитирана част) включва изпитване на определени характеристики на продукти: амониев нитрат, карбамид, течен азотен тор, калиеви торове, неорганични сложни твърди торове, неорганични сложни течни торове, фосфорни гранулирани торове, азотна киселина техническа, сярна киселина техническа, води за пиене, води (повърхностни и отпадъчни, отпадъци (утайка, отпадък от реакция на основата на калция, емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, параметри на газов поток и вземане на проби от: води отпадъчни, отпадъци, утайки, емисии).

 

 

 

 

Назад към Новини