Новини

Демонстрация в с. Мало Село, област Дупница

В землището на с. Мало село днес се проведе демонстрация на прикачна пръскачка John Deere с пригодена система за вегетативно подхранване на окопни култури. Опитът премина успешно. Царевицата преди окопаване беше подхранена с 10 л/дка Течен азотен тор. Предвид моментните условия на посева, торът бе внесен в работен разтвор приготвен 1:1 (вода:Течен азотен тор). Резултатите от демонстрацията ще бъдат отчетени след около две седмици и при жътвата на самата царевица.


 

Назад към Новини