Новини

Грижа за знание

“Агрополихим“ избра 2018 год. да бъде знакова за една от корпоративните си ценности – ГРИЖА, подчертавайки смисъла й в различни аспекти. Едно от измеренията на това понятие е убеждението на компанията, че грижата за хората преминава през грижа за техните знания. Одобрените бюджети за 2016 и 2017 са на обща стойност 200 000 лв. Стремежът на Дружеството през 2018 е подготовка на програми, които все по-ефективно да отговарят на нуждите от нови и актуализиране на съществуващи знания на своите служители. Обученията ще бъдат както пряко свързаните с професионалната специфика, така също и насочени към личностовото израстване на хората, избрали „Агрополихим“ за свой работодател.


Назад към Новини