Новини

Иновации с марката „Агрополихим”

Общата индустриална политика на Европейския съюз представя политиката в областта на иновациите като двупосочна връзка между научните изследвания, технологичното и индустриалното развитие с цел създаване на рамка, благоприятстваща пазарната реализация на идеите. Това е една от характеристиките в работата на най-големия производител на азотни, фосфорни и комбинирани торове в България – „Агрополихим“ АД, който поставя като ключов приоритет в работата си успешното партньорство със земеделските производители.

За последните няколко години компанията представи редица нови продукти в двете направления – гранулирани и течни торове с грижата за задоволяване на потребностите на своите клиенти. Иновациите в компанията не са самоцел, те предлагат гъвкави решения, адаптирани към нуждите на земеделците. Освен на производството и доставката на качествени продукти, партньорите на „Агрополихим“ разчитат и на агрономическите съвети на специално създаден екип от агрономи – консултанти от отдела за агрохимия и почвознание.

Екипът подпомага земеделските производители във важните решения за правилното приложение на торовете – в точното количество и в подходящата фаза от развитието на културите, защото прецизното торене допринася за получаването на повече и по-качествена продукция.

„Агрополихим“ АД, лансира два уникални и без аналог продукти в групата на азотно-фосфорните и комбинираните торове – течен комбиниран тор NP 6:21 и един продукт, който е наричан от земеделците „тор без компромис“ – NPK 15:40:10, познат в западна Европа, като малкия ДАП+К.

Поради разрастване на технологиите за торене с течни торове УАН и УАН + сяра, се появи необходимост от пускането на продукт от фосфорната серия, който да съчетава в себе си всички положителни страни на течните торове, по-добро разпределение върху почвата, малко загуба на активно вещество и разбира се, не на последно място, безкомпромисно качество. Това е причината на пазара да се появи течният комбиниран тор NP 6:21.

Земеделските производители се убедиха в качествата на продукта и все повече залагат на него при производството както на есенниците – пшеница и рапица, където той доказа своята ефективност за добър старт на културите, по-голяма коренова система и от там по-добро презимуване, така на пролетниците – слънчоглед и царевица, където той се характеризира с лесно приложение и изключително равномерно разпределение на активното вещество.

Друг продукт, създаден въз основа на постоянния диалог със земеделските производители e NPK 15:40:10. Той е базиран на заявените потребности от продукт, който да съчетава всички положителни качества на азотно-фосфорните продукти ДАП и МАП, но като добавка да има калий.

Търсенето на комбинирани продукти и такива, който са с високо съдържание на хранителните вещества се увеличава не само у нас, но и в световен мащаб, поради факта, че при тях се спестяват разходи за транспорт и приложение. NPK 15:40:10 не се различава от останалите фосфорни продукти, който произвежда „Агрополихим“ АД, като качество, здравина и еднаквост на гранулите. Той е с 98.5 % водоразтворим P2O5 от общия обявен фосфор заради използваната в производството му техническа фосфорна киселина, в която се съдържа алуминиеви и железни фосфати, неразтворими във вода при pH над 4.5. 

Усилията на компанията са насочени в подкрепа на иновативното земеделие, затова иновациите не спират до тук. Екипите от инженер-химици и технически персонал, агроном-консултанти и търговци продължават да работят по нови продукти за развитие на иновативни технологиите за прецизно хранене на културите. Съвсем скоро „Агрополихим“ ще пусне на пазара и нов течен продукт.

Ние продължаваме да утвърждаваме позицията си на лидер в производството на азотни и азотно-фосфорни продукти, да работим в постоянен диалог с нашите клиенти и да работим в подкрепа на българското земеделие.

Назад към Новини