Новини

Инж. Марин Монев, директор на Римакем ЕООД: „Съчетаваме инициативността на младите с опита на по-възрастните ни колеги“

Работата на ремонтното дружество Римакем ЕООД в подкрепа на водещата производствена и търговска фирма за селскостопански торове – Агрополихим АД, е пример за един добре смазан механизъм. Стремежът към растеж е свързан с изграждане на разпознаваем имидж на компания с доказана експертиза в ремонтните услуги.  Зад това стои силен екип от професионалисти, който не спира да се развива благодарение на модела за приемственост между отделните поколения специалисти в компанията. За тези и други интересни факти от живота на Римакем ЕООД, разговаряме с директора и инж. Марин Монев.

Здравейте, инж. Монев, бихте ли ни разказали за историята на Римакем ЕООД и спецификите в дейността й ?

Компанията е създадена през 2004 г. като дъщерна на Агрополихим АД. Собствениците на завода взеха решение да отделят в отделна компания ремонтната от производствената дейност и да одебинят целия ремонтен персонал. Времето показа, че това е било едно добро решение.

Предметът на дейност на Римакем ЕООД е закодиран в името на компанията още при мейното основаване. То включва думите: „ремонт“, „инженеринг“, „мониторинг“, „автоматизация“, „КИП“, „електротехника“, и „механотехника“.

Дружеството ни обслужва основно Агрополихим, чийто мащабен завод разполага със съвременно, разнообразно оборудване, с което от суровини, природен газ и фосфати, произвеждаме торовете за крайното производство.

Отворени сме, разбира се и към външни компании. Помагаме им с оборудване и услуги, свързани с уменията и експертизата на екипа ни, с които сме добре разпознаваеми. С гордост мога да кажа, че като техническа и експертна обезпеченост сме изцяло адекватни на пазара на ремонтната дейност.

Споделете някои интригуващи ремонтни задачи, реализирани от Вашия екип.

През лятото на 2019 г. престъргахме опорните пръстени на сушилен барабан – това е тръба с тегло  от 280 t, лежаща на два опорни пръстена върху осем ролки. Износването на повърхнините бе толкова драстично, че съоръжението бе опасно за експлоатация. Затова предложихме решение за престъргване, с което временно да спасим ситуацията. Дадохме възможност на собствениците и на отдел „Доставки“ да закупят нови пръстени, чиято доставка не е толкова бърза.  По този начин удължихме живота на съоръжението и на инсталацията с една година.

Агрополихим АД наскоро обяви плановете си за инвестиции в инсталации и съоръжения от близо 60 млн. лв. до 2023 г. Как това ще се отрази на дейността на Римакем ЕООД ?

Участието ни в подобни мащабни проекти е свързано с поддръжката, тъй като винаги възникват пропуски от страна на проектанти и доставчици. Нашето оборудване и професионалните ни умения са важни за решаване на текущите проблеми, възникнали при реализацията на проектите. В наше лице Агрополихим АД има една стабилна и надеждна база, която подпомага изпълнението на сериозните инвестиционни планове. В този аспект нашето развитие е неразривно свързано с това на Агрополихим АД.

Какви мерки за съхранение здравето на екипа Ви предприехте при възникването на пандемията от коронавирус ?

Въпреки пандемията във всички компании на Дружествотоо, бяха запазени работните места, размерите на възнагражденията и социалните и финансови придобивки. Бяха взети допълнителни мерки каот пътуване с лични автомобили за сметка на работодателя, за да се разреди броя на пътуващите със служебните автобуси. Осигуриха се лични предпазни средства за служителите и за членовете на семействата им. Премина се на ротационен принцип на работа на инженерния състав, пряко отговарящ за непрекъснатия работен процес в производството и хибриден режим на работа на административния персонал, въведоха се строги противовпидемични мерки за всички колеги, които работят физически в завода. Благодарение на изключителната дисциплина, отговорно поведение и спазването на всички изисквания от страна на хората, които работят на място, компанията продължава вече втора година своя производствен цикъл без прекъсване и сътресения.

Специалисти от кои технически направления работят в Римакем ?

В компанията работят 215 души в направленията „Автоматизация на производството“, „Упралвение на процеси“. имаме механоспециалисти, около 50 инженери и 30 електроспециалисти.

Какъв тип технически кадри набирате към момента ? Какъв метод на подбор предпочитате ?

Практиката ни оказва, че и за двете страни – интервюиращи и кандидати е по-добре да се срещаме лично. В рамките на подобни непринудени срещи подборът е по-качествен, а за кандидатите е изключитлено важно да видят своето бъдещо работно място, да се запознаят със спецификите на средата и мащабите на компанията. Към днешна дата основно търсим механошлосери, заварчици и електромонтьори. Текущо имаме нужда от специалисти по автоматизация. Тази година проведохме подбори за инженерни позиции – инженер механик, инженер конструктор, като в процеса освен интервютата включихме професионални и езикови тестове, които са важна част от обективната преценка за вземане на решение за избор на най-добрите кандидати.

Кои са основните умения на Вашите технически специалисти, които търсите и цените най-много ?

Основното, коеот търсим в младите хора и кандидатите въобще, е желание за работа и учене. Стараем се да осигурим приемственост между служителите – да съчетаем инициативността на младите с опита на по-възрастните им колеги. Менторите ни успяват да предадат специфични за професиите знания и умения на новите колеги, но също и да мотивират.

На финала на нашия разговор, бихте ли споделили повече за Вас: какво е образованието Ви, от колко време сте в компанията ?

Последната ми квалификация е от 2012 г. – инженер-химик по технология на неорганичните вещества. Преди това завърших „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ в Технически иниверситет – Варна. Среднот ми образование е със специалност „Термични и водно-енергетични машини и съоръжения“. Работил съм в ТЕЦ „Варна“ и ТЕЦ „Девня“. Присъединих се към Римакем ЕООД един месец след нейното основаване.

Опитът, който придобих по време на обучението ми, заедно с практическите ми занимания, допринесоха в голяма степен за оформянето ми като човек, който знае какво прави. Имах късмета да мина по тази пътека и това, с което се занимавам, ми доставя удоволствие. Виждам смисъла в работата си и съм благодарен на собствениците на Агрополихим АД за възможностите, които дават на мен, на колегите и на компанията.

Назад към Новини