Новини

Кампания за популяризиране на Течен азотен тор организира Агрополихим

Отдел „Агрохимия и почвознание“ предприема кампания за популяризиране на Течен азотен тор сред земеделците в страната. С организиране на опитни полета при водещи земеделци през пролетния и есенния сезон ще могат да се докажат всички негови предимства и положителни качества. Ще бъдат включени всички, които ползват новости в селекцията на семена и семепроизводството.

При използване на Течния азотен тор се постига:

  • По-ниски загуби при торене, дължащо се на по-малките загуби от изпарение и високото му относително тегло;
  • По-равномерно и качествено разпръскване;
  • Минимални загуби от отдавания азот в атмосферата, дори при липса на оптимална влажност;
  • Максимално използване на активното вещество, дори и при високи температури;
  • Неутралност по отношение на окисление на почвата;
  • Запазване на качествата му, независимо от периода на съхранение;
  • Сигурност при употреба;

    Snimka2

Назад към Новини