ОТГОВОРНИК ОПАКОВКИ

Агрополихим“ АД е една от най-големите компании за производство на азотни, фосфорни и комбинирани торове в Югоизточна Европа и на Балканския полуостров, работеща в помощ на иновативното земеделие с над 1000 служители. Дружеството изповядва дългогодишни корпоративни ценности, които са утвърдили всички компании, част от голямото семейство на „Агрополихим“ АД, като надеждни и предпочитани работодатели в региона. „Агрополихим“ АД предлага сигурност, добра работна среда и социална политика, с цел дългосрочни отношения със своите служители.

Във връзка с развитието на дирекция Логистика се обявява конкурс за свободна позиция Отговорник опаковки в отдел „Складиране и обработка“

ОТГОВОРНИК ОПАКОВКИ

Резюме на длъжността:

 • Отговаря за обезпечаването на отдела с необходимите опаковки за работния процес;
 • Осигурява необходимото количество опаковки като ги заявява, приема и завежда в ERP-система (SAP);
 • Следи за правилната им употреба и води отчетност на наличностите;
 • Разтоварва и подрежда доставените опаковки на определените за това места с челен товарач или мотокар;
 • Регулира и не допуска превишаване на оптималните количества на опаковки в склада;
 • Изготвя седмичен отчет на движенията на опаковките в склада на „Складиране и обработка“ и води месечен баланс на складовите наличности и бракувани опаковки;
 • Спомага монтажни и ремонтни дейности в отдела, като товари, разтоварва или пренася едрогабаритни резервни части с челен товарач или мотокар;
 • Поддържа в добро техническо състояние поверената му повдигателна техника.

Успешният кандидат притежава:

 • Завършено средно образование;
 • Свидетелство за правоспособност за управление на пътно-строителни машини – предимство;
 • Трудов стаж на подобна позиция ще се счита за конкурентно предимство;
 • Умение за работа в екип;
 • Дисциплина и отговорност.

Компанията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение и допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за работа в ясна структура на отговорностите в една от най-големите български компании;
 • Въвеждащо обучение;

Ако желаете да сте част от нашия екип, изпратете, не по-късно от 15.05.2024 г., следните документи:

 • Професионална автобиография;
 • Копие от диплом за завършено образование;
 • Документи за придобити допълнителни квалификации.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при конфиденциалност и стриктно спазване на ЗЗЛД.

За позицията:

Позиция:

ОТГОВОРНИК ОПАКОВКИ

   
Тип заетост: Пълен работен ден
Срок за кандидатстване: 15.05.2024 г.

Кандидатствай онлайн тук или в jobs.bg

  Може да изпратите само един файл. Ако желаете да ни изпратите няколко документа, моля, комплектовайте ги в един ZIP файл. Максимален размер на файла за изпращане: 20 MB.

  В случай, че не бъдете одобрен, но желаете документите Ви да бъдат запазени и разглеждани за бъдещи позиции, моля да дадете съгласието си за това, както следва:

  Предоставям свободното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие „АГРОПОЛИХИМ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 813095287, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, да обработва следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;

  • Данни за контакт: телефон; факс; електронна поща; адрес за кореспонденция;

  • Други данни, предоставени от мен в/към кандидатурата – образование; трудова дейност; препоръки; предишен трудов опит; езици

  с цел провеждане на бъдещи процедури за подбор на кадри в „АГРОПОЛИХИМ“ АД или друго дружество от групата на „АГРОПОЛИХИМ“.

  Съгласен съмНе съм съгласен

  Запознат съм, че:

  • при необходимост да бъде осъществен контакт с мен ще бъдe използванa посочената от мен информация за връзка: телефон, ел. поща;

  • имам право да оттегля съгласието си по всяко време, както и да променя предоставената от мен информация за контакт чрез подаването на нова декларация за даване или промяна на съгласие;

  • личните ми данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за период от 1 (една) година от датата на даване на съгласие.

  • Запитвания относно промяна на даденото съгласие може да отправите на адрес: data.protection@agropolychim.bg. Преди да изпратите кандидатурата си трябва да прочетете и да се запознаете с уведомлението за обработка на лични данни и да го приемете. За да го прочетете, моля последвайте този линк. След като го прочететe, ако го приемате, моля отбележете това чрез чекбокса по-долу. Ако не приемате уведомлението, не може да натискате бутона "Изпрати".