Новини

Над 12 млн. Евро за пара от биомаса

Стартираха строително монтажните работи на новата инсталация за
производство на пара чрез изгаряне на биомаса.

Инвестиционната програма предвижда пускът в експлоатация да бъде факт до края на
есента, откривайки нови работни места.

Стойността на проекта е над 12,5 млн. евро и основната му цел е както покриване на част от нуждите
от пара за производствени цели, така и елиминиране на емисиите от
парникови газове.

Назад към Новини